MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Klęski żywiołowe – poinformuj ARiMR!

Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie finansowe w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 i nie są w stanie zrealizować zobowiązań zawartych w umowie lub decyzji o przyznaniu pomocy, w związku ze stratami wywołanymi przez klęski żywiołowe lub inne zdarzenia siły wyższej, muszą zgłosić takie zdarzenie w ARiMR.

 

Zgłoszeń dokonuje się w Mazowieckim Oddziale Regionalnym ARiMR (właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji). Pisemny wniosek powinien zawierać opis sprawy z uzasadnieniem opatrzony czytelnym podpisem i datą złożenia. Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności np.:

 

- protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę,

- dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę,

- pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach sporządzone przez dwóch świadków (którzy nie są domownikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników), itp.

 

Reasumując dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

 

Zgłoszenie zdarzenia z zachowaniem odpowiednich terminów daje możliwość ARiMR na całkowite lub częściowe zwolnienie beneficjenta z zaciągniętych zobowiązań. W przypadku zobowiązań z PROW 2007-2013 pozwala również na przesunięcie terminu ich wykonania. Dla przykładu beneficjenci którzy otrzymali wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych" z PROW 2007-2013 mają 10 dni roboczych (od dnia, w którym powstała taka możliwość) na złożenie wniosku wraz z załącznikami. W przypadku wsparcia na powyższe działanie z PROW 2014-2020 beneficjenci mają 15 dni roboczych (od dnia, w którym powstała taka możliwość) na złożenie wniosku wraz z załącznikami.

 

OPR. Maria Janicka-Turyk

ZRÓDŁO: komunikat ARIMR

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2020 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.