Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Premie dla młodych rolników

Ruszył nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników. Można je składać do 16 sierpnia 2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Warunki udziału w programie

O pomoc może ubiegać się osoba, która:

 • w dniu złożenia wniosku, ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat)
 • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej, nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej
 • ma numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia
 • złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy

Kwota dofinansowania i wypłata środków

Pomoc przyznaje się w formie płatności ryczałtowej (premii) w kwocie 200 tys. zł 

Pomoc jest wypłacana beneficjentowi w dwóch ratach: 

 1. pierwsza rata wynosi 70% kwoty przyznanej pomocy, tj. 140 tys. zł,

Pomoc jest wypłacana pod warunkiem:

 • przejęcia gruntów, najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy,
 • co najmniej 50% powierzchni minimalnej stanowi własność,
 • rozpoczęcia prowadzenia w gospodarstwie rachunkowości,
 • rozpoczęcie nauki w celu uzupełnienia kwalifikacji zawodowych – dot. wnioskodawców, którzy nie posiadali odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
 • przystąpił do korzystania z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik.
 1. druga rata wynosi 30% kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł;

druga rata jest wypłacana pod warunkiem:

 • realizacji założeń biznesplanu,
 • osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa odpowiednio o 10%, 15%, 20%, 30% w zależności od wielkości ekonomicznej w roku wyjściowym. Osiągnięcie wielkości ekonomicznej na poziomie co najmniej 19 500 euro w przypadku gdy gospodarstwo w roku wyjściowym nie spełniało wymogu wielkości ekonomicznej, tj. 15 000 euro,
 • osiągnięcia co najmniej 60 % przychodu z tytułu prowadzenia gospodarstwa,
 • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych- dot. wnioskodawców, którzy nie posiadali odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
 • prowadzi rachunkowość rolniczą,
 • co najmniej 70% kwoty pomocy przeznaczono na inwestycje w środki trwałe,
 • skorzystał lub korzysta z doradztwa indywidualnego.

Przeznaczenie premii

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup nieruchomości rolnych;
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Kryteria punktowe

Aby wziąć udział w programie, należy uzyskać minimum 7 punktów.

Punkty przyznawane są za:

 • Posiadanie użytków rolnych powyżej średniej powierzchni gruntów rolnych w województwie lub kraju - do 3 pkt.
 • Kwalifikacje zawodowe lub umiejętności– do 4 pkt.
 • Różnicę wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem:
 • powyżej 15 lat do 25 lat – przyznaje się 3 pkt.
 • powyżej 25 lat – przyznaje się 5 pkt.

Punkty za różnicę wieku są przyznane w przypadku przekazania gospodarstwa w całości i na wyłączną własność lub do małżeńskiej wspólności majątkowej, przy czym własnością osoby przekazującej lub w jej posiadaniu mogą pozostać UR o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha.

 • Przejęcie gospodarstwa w całości i na własność – 4 pkt.
 • Uczestnictwo w systemach jakości:
 1. Unijne systemy jakości – Rolnictwo ekologiczne – 4 pkt., pozostałe - 2 pkt.
 2. Krajowe systemy jakości – 1 pkt.
 • Wielkość ekonomiczną gospodarstwa w roku bazowym pod warunkiem, że wielkość ekonomiczna jest powyżej 19 500 euro – do 3 pkt.
 • Prowadzenie produkcji zwierzęcej pod warunkiem, że co najmniej 50 % wielkości ekonomicznej gospodarstwa w roku docelowym stanowi wielkość ekonomiczna osiągnięta z produkcji zwierzęcej. W przypadku przyznania punktów należy utrzymać produkcję zwierzęcą na wskazanym poziomie do końca okresu zobowiązań – 2 pkt.
 • Dotychczasowa aktywność zawodowa wnioskodawcy – 1 pkt. Punkt przyznaje się, jeśli w dniu złożenia WOPP dana osoba jest domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub uczniem w systemie dziennym albo studentem na studiach stacjonarnych, lub zarejestrowanym bezrobotnym.

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 19 czerwca 2024 r. do 16 sierpnia 2024 r. włącznie. Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Ćwikliński

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.