Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Integrowana produkcja przyjazna środowisku - spotkanie w Zbuczynie

W ramach operacji „Zespół tematyczny ds. wieprzowiny” 29 maja 2024 r., w Zbuczynie, odbyło się spotkanie na temat: Wybrane problemy integrowanej ochrony roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego. Wzięło w nim udział 20 rolników – producentów wieprzowiny.

Celem spotkania było podniesienie poziomu wiedzy w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin i zapoznanie uczestników z ekoschematami: integrowaną produkcją kukurydzy, rzepaku i zbóż.

Tematyką spotkania były następujące zagadnienia:

• Ważne gospodarczo gatunki szkodników zbóż w tym kukurydzy oraz rzepaku. Ocena stopnia porażenia, progi ekonomicznej szkodliwości z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin,

• Rozpoznawanie objawów chorób, uszkodzeń powodowanych przez szkodniki w uprawie zbóż, kukurydzy oraz rzepaku. Monitoring szkodników. Metody ochrony roślin przed szkodnikami.

Ekspertem spotkania „Wybrane problemy integrowanej ochrony roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego” był prof. IOR-PIB dr hab. inż. Paweł K. Bereś, z Instytutu Ochrony Roślin, Państwowego Instytutu Badawczego Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie, który podzielił się z uczestnikami spotkania wiedzą i doświadczeniem na temat integrowanej produkcji.

Spotkanie z rolnikami składało się z dwóch części:

- zajęć terenowych

oraz

- wykładu połączonego z pokazem różnego rodzaju pułapek chwytnych, wykorzystywanych w monitoringu agrofagów, dla potrzeb ustalenia potrzeby i terminu optymalnego ich zwalczania.

W trakcie zajęć terenowych, wizytowano uprawy jęczmienia oraz pszenicy ozimej, a następnie rzepaku ozimego oraz kukurydzy. W każdej z upraw, uczestnicy spotkania brali aktywny udział w poszukiwaniu, a następnie poprawnej identyfikacji aktualnie występujących w zasiewie agrofagów.

Analizując kondycję fitosanitarną roślin, należało wskazać, że w rejonie wystąpił problem niedoboru wody, który miał istotny wpływ na to, jak rozwijały się w uprawie organizmy szkodliwe, w szczególności będące sprawcami chorób. Czynnik pogodowy miał bardzo duży wpływ na to, co udało się w uprawach zaobserwować, a jak wskazali sami rolnicy, wskutek małej ilości opadów wiosną 2024 roku, nie musieli prowadzić intensywnej ochrony roślin, przed chorobami i szkodnikami.

Druga część spotkania, dotyczyła poszerzenia wiedzy o te gatunki, które zaobserwowano na polu, a także o te, które ogólnie można spotkać w zasiewach zbóż, rzepaku i kukurydzy. Prelekcja obejmowała zatem omówienie najważniejszych chorób i szkodników tych roślin, w tym objawów uszkodzeń roślin, które są potrzebne do poprawnej identyfikacji agrofaga. Uwzględniono także znaczenie progów ekonomicznej szkodliwości, które dla części agrofagów zostały określone.

Wskazano metody ochrony roślin, które można zastosować w ramach integrowanej ochrony roślin. Bardzo duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła integrowana produkcja roślin, stąd też dyskusja była mocno ukierunkowana na to, jak można prowadzić ochronę roślin w tym systemie gospodarowania. Wskazano jakie metody można w IP stosować, w tym które mają pierwszeństwo użycia.

Wdrożenie zasad IP, nie mogłoby odbyć się, bez integrowanej ochrony roślin, która jak wiadomo została prawnie wprowadzona na obszarze Wspólnoty w 2004. Praktycznie zatem, każde gospodarstwo (poza ekologicznymi) w kraju, taką ochronę roślin zna i powinno stosować.

Profesor w sposób praktyczny i obrazowy, przedstawił integrowaną ochronę kukurydzy i rzepaku przed szkodnikami, zapoznał słuchaczy z najważniejszymi gatunkami szkodników roślin rolniczych oraz powiedział, jak ważny jest prowadzony w uprawach monitoring szkodników i dobór metod ochrony roślin przed szkodnikami. Czy to prowadząc integrowaną ochronę roślin, czy też realizując w gospodarstwie uprawę konkretnych gatunków roślin w ramach IP zwrócono uwagę na role monitoringu agrofagów.

Każde gospodarstwo, bez wyjątku, musi taki monitoring prowadzić, jeżeli stosuje chemiczną ochronę roślin. Monitoring jest też niezbędny, przy stosowaniu biopreparatów. Uczestnicy szkolenia mogli na żywo zobaczyć działanie choćby czerpaka entomologicznego. Pokazano także różne modele pułapek feromonowych do odłowu szkodników, pułapkę świetlną, a także kolorowe tablice i naczynia chwytne.

Omówiono zasadę działania każdego urządzenia. Uczestnicy spotkania przekonali się do Integrowanej Produkcji Roślin. Porównując obecną prowadzoną produkcję upraw w swoich gospodarstwach pod względem nawożenia, ochrony i doboru metod zwalczania szkodników z tą przekazaną przez profesora prof. Beresia uznali, że większość gospodarstw faktycznie prowadzi Integrowaną Produkcję przyjazną środowisku.

Podstawowym wymogiem, dającym możliwość prowadzenia upraw w systemie Integrowanej Produkcji Roślin i uzyskania certyfikatu IP, jest odbycie odpowiedniego szkolenia oraz dokonanie zgłoszenia do podmiotu certyfikującego Integrowaną Produkcję Roślin.

***

Operacja „Zespół tematyczny ds. wieprzowiny” jest realizowana w ramach Planu Operacyjnego na lata 2024-2025 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Koszt finansowany ze środków II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Bożena Głuchowska
MODR Oddział Siedlce

 

 

 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Ćwikliński

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.