Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

ASF

Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie

I poziom - podstawa prawna – rozporządzenie MRiRW z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w  przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek (Dz. U. z 2003 r, Nr 168, poz. 1643)

Obszar obowiązywania - terytorium całej Polski

Zakres obowiązywania - wszystkie gospodarstwa utrzymujące zwierzęta gospodarskie w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt.

Wymagania weterynaryjne

1) w gospodarstwie powinny znajdować się:
            a) wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;
            b) wydzielone miejsce do składowania obornika;
            c) miejsce zapewniające właściwe warunki do przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;
            d) odzież i obuwie przeznaczone tylko do obowiązkowego użycia w gospodarstwie;
                e) maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego;
            f) środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji
           g) tablice z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony" zamieszczone przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta,.
2) budynki, w których utrzymywane są zwierzęta, powinny być:
                a) zabezpieczone przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w gospodarstwie;
                       b) utrzymywane w czystości.

1) wymagania weterynaryjne to wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne, techniczne lub technologiczne, zabezpieczające przed zagrożeniem epizootycznym, epidemicznym lub zapewniające właściwą jakość produktów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.)


II poziom

Podstawa prawna – rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711). Obszar obowiązywania – obszary wskazane w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE – obszar ochronny (żółty), obszar objęty ograniczeniami (czerwony), obszar zagrożenia (niebieski).

Zakres obowiązywania – wszystkie gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie.

Wymagania weterynaryjne

1) w gospodarstwie:
    a) świnie utrzymuje się w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami;
    b)    posiadacz świń sporządza spis posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;
    c) świnie karmi się paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
    d) maty dezynfekcyjne wykłada się odpowiednio przed:
       - wjazdami i wejściami do gospodarstw, w których są utrzymywane świnie, oraz wyjazdami i wyjściami z tych gospodarstw,
       - wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń
            - oraz utrzymuje się je w stanie zapewniającym skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;
       e) osoby mające kontakt z dzikami stosują środków higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym odkażanie rąk i obuwia;
        f) oczyszcza się i odkaża na bieżąco narzędzia oraz sprzęt wykorzystywany do obsługi świń.
2) na terenie gospodarstwa obowiązuje zakaz:
           a) wnoszenia i wwożenia zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów  
               ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;
           b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.
3) oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcja środków transportu, które były użyte do przemieszczenia świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego utrzymanych ze świń.

III poziom

Podstawa prawna – rozporządzenie MRiRW z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie  maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu  zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. poz.517)

Obszar obowiązywania – obszary wskazane w załączniku do ww. rozporządzenia.

Zakres obowiązywania – wszystkie gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie.

Wymagania weterynaryjne
W gospodarstwie:
1) w którym świnie są utrzymywane w systemie otwartym gospodarstwo zabezpiecza się, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1, 5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem;
2) wdraża się programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
3) przeprowadza się okresowe zabiegi dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);
4) prowadzi się rejestr środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
5) zabezpiecza się budynki, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
6) świnie utrzymuje się w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;
7) zapewnia się, aby:
a) osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,
           b) do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,
           c) osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego;
8) sporządza się pisemny planu bioasekuracji obejmujący:
               a) dokumentację przestrzegania wymagań określonych w  ww. rozporządzeniu,
              b) rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie,
              c) program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,
               d) zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia.

 

Prezentacja - "Sprzedaż bezpośrednia żywności pochodzenia zwierzęcego, działalność marginalna, lokalna
i ograniczona, rolniczy handel detaliczny - przepisy weterynaryjne".

Film - Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą

Źródło: MRiRW

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Ćwikliński

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.