MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Przetwórstwo w gospodarstwie (działalność marginalna, lokalna i ograniczona)

Małgorzata Florczak – Umiastowska
Oddział Bielice

Rolnik może rozpocząć przetwórstwo artykułów pochodzenia zwierzęcego na niewielką skalę w formie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Poszerzenie funkcji gospodarstwa o przetwórstwo zwiększa jego stabilność i odporność na zmieniające się warunki produkcyjne.  Oto opis wymogów prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Zakres i obszar produkcji, a także wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego pozwalające na uznanie działalności za marginalną, lokalną i ograniczoną, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753).

                                                         Co zawiera rozporządzenie?

Działalność uznaje się za marginalną, lokalną i ograniczoną, jeżeli zakład prowadzi:
a) rozbiór świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego lub produkcję z tego mięsa. Dostawy tych produktów nie mogą przekraczać wagowo 1 tony tygodniowo;
b) rozbiór świeżego mięsa drobiowego lub zajęczaków, lub produkcję z tego mięsa. Dostawy tych produktów nie mogą przekraczać wagowo 0,5 tony tygodniowo;
c) rozbiór świeżego mięsa zwierząt łownych, odstrzelonych zgodnie z przepisami prawa łowieckiego lub produkcję z tego mięsa. Dostawy takiego rodzaju produktów nie mogą przekraczać wagowo 0,5 tony miesięcznie;
d) rozbiór świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkcję z tego mięsa. Dostawy nie mogą przekraczać wagowo 0,5 tony miesięcznie;
e) produkcję produktów mięsnych (np. kiełbas, czy wędlin), w tym gotowych potraw wyprodukowanych z mięsa. Dostawy tego rodzaju produktów nie mogą przekraczać wagowo 1,5 tony tygodniowo;
f) produkcję obrobionych lub przetworzonych produktów rybołówstwa. Dostawy tego rodzaju produktów nie mogą przekraczać wagowo 0,15 tony tygodniowo;
g) produkcję produktów mlecznych wyprodukowanych z mleka pozyskanego w gospodarstwie, które spełnia wymagania umożliwiające dostarczanie mleka do zakładu przetwórstwa mleka. Dostawy nie mogą przekraczać wagowo 0,3 tony tygodniowo.
   Miejsca sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zakłady prowadzące handel detaliczny - do których następuje dostawa - muszą znajdować się na obszarze jednego województwa lub na obszarze sąsiadujących z nim powiatów, w odniesieniu do zakładu, w którym prowadzona jest produkcja.

                                                    Projekt technologiczny zakładu

Podmiot planujący prowadzenie działalności - przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu lub przed rozpoczęciem dostosowania istniejących budynków lub pomieszczeń - musi sporządzić projekt technologiczny zakładu. Projekt ten, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, należy przesłać powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na planowane miejsce prowadzenia działalności. Powiatowego lekarza weterynarii należy powiadomić również o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w zakładzie. Wymagania jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2013 r., poz. 434).
   W przypadku działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej wymagana jest uproszczona wersja projektu technologicznego.

                                              Decyzja administracyjna i rejestracja firmy

Producent obowiązkowo rejestruje swoją działalność w gminie, która zgłasza go do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG. Następnie - po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej projekt technologiczny zakładu - na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności podmiot składa wniosek o wpisanie go do rejestru zakładów, prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia tej działalności. Po nadaniu zakładowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, możliwe jest rozpoczęcie prowadzenia działalności. Trzeba jeszcze pamiętać, żeby nie później niż w dniu przystąpienia do produkcji dokonać zgłoszenia do WIJHARS (Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych). Zarejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej powoduje, że z rolnika stajemy się przedsiębiorcą i obowiązuje nas ewidencjonowanie przychodów z działalności w celu naliczenia należnych podatków (warto pamiętać o ewentualnych zwolnieniach przedmiotowych od podatku, co nie jest równoznaczne ze zwolnieniem od ich rejestrowania). W ubezpieczeniu społecznym zmianie ulega wysokość ubezpieczenia społecznego, albo przetwórca podwójnie opłaca składkę KRUS, albo też musi ubezpieczyć się w ZUS.

                                    Wymagania dla budynków i pomieszczeń produkcyjnych

Miejsce, w którym prowadzona jest działalność przetwórcza, musi spełniać określone wymagania. W przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego organem nadzorującym jest powiatowy lekarz weterynarii, a w przypadku produktów pochodzenia roślinnego powiatowy inspektor sanitarny. Ogólne wymogi higieny dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego określają przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
   Pomieszczenia produkcyjne powinny przede wszystkim:
- pozwalać na higieniczne wykonywanie wszystkich czynności, być utrzymywane w czystości i dobrym stanie technicznym;
- być zabezpieczone przed dostępem szkodników;
- posiadać odpowiednią liczbę umywalek, właściwie usytuowanych;
- mieć wystarczające systemy wentylacji;
- posiadać odpowiednie powierzchnie np. podłóg, ścian, sufitów, drzwi czy stołów - łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, skonstruowane z materiałów nieprzepuszczalnych, zmywalnych,  nietoksycznych, itd. Na podstawie zasad systemu HACCP, w zakładzie powinna zostać opracowana instrukcja opisująca m.in. procedury mycia i dezynfekcji, usuwania odpadów, zabezpieczenia przed szkodnikami, itd. Procedury te powinny gwarantować, że proces produkcji żywności prowadzony jest z zachowaniem higieny, w sposób bezpieczny i łatwy do skontrolowania. Należy jednak podkreślić, że dokumentacja dotycząca systemu HACCP i dobrych praktyk powinna być proporcjonalna do rozmiaru danego zakładu oraz wielkości produkcji. Ponadto, każda osoba pracująca w styczności z żywnością powinna utrzymywać wysoki stopień higieny osobistej i nosić odpowiednie, czyste, ochronne okrycie wierzchnie.

                                         Postępowanie z odpadami żywnościowymi

Odpady żywnościowe, uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego i inne odpady muszą być jak najszybciej usuwane z pomieszczeń, gdzie znajduje się żywność. Powinny być składowane w szczelnych pojemnikach oraz usuwane w sposób higieniczny i przyjazny dla środowiska, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Literatura:
1. www.minrol.gov.pl
2. Praca zbiorowa pod red. Zofii Winwer Produkty tradycyjne i regionalne w krótkich łańcuchach żywności, Warszawa 2013, wyd. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
3. Barbara Sałata Produkcja i sprzedaż żywności pochodzenia zwierzęcego w gospodarstwie w ramach działalności MLO – możliwości i problemy, Radom 2012, wyd. CDR W Brwinowie o/Radom

OPR. A.D.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2021 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.