MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Zwrot kosztów za kontrolę gospodarstwa ekologicznego

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i  znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i przepisami krajowymi Ustawą o rolnictwem ekologicznym z 25 czerwca 2009r (Dz. U. Nr 116, poz.975) u producentów ekologicznych prowadzi się szczegółową kontrolę produkcji rolnej, przetwórstwa i dystrybucji. Prowadzą ją jednostki certyfikujące, upoważnione przez Ministra Rolnictwai Rozwoju Wsi. 

Celem kontroli jest stwierdzenie czy producent przestrzega zasad rolnictwaekologicznego. Kontrola przeprowadzana jest raz w roku u każdegoproducenta i opłacana jest przez rolnika.

Dofinansowanie kosztów transakcyjnych

Rolnikowi przysługuje corocznie zwrot kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego, jeżeli spełnione są warunki przyznania płatności ekologicznej. Wysokość zwrotu kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli w tym roku przedstawia poniższa tabela. Warunkiem ich otrzymania jest to, że wyliczona kwota nie może przekraczać 20% wysokości płatności ekologicznej.

  Tabela. Refundacja kosztów transakcyjnych.

                                     

                                     Koszty transakcyjne

Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych

Koszty kontroli

do 5 ha

  900

powyżej 5 ha do 10 ha

1 000

powyżej 10 ha do 20 ha

1 100

powyżej 20 ha do 50 ha

1 300

powyżej 50 ha do 100 ha

1 400

powyżej 100 ha

1 500

Zwrot kosztów transakcyjnych następuje na wniosek rolnika, co odbywa się poprzez zaznaczenie znakiem X na pierwszej  stronie WNIOSKU o przyznanie płatności na rok 2015 przy płatności ekologicznej (PROW 2014-2020). Wsparcie na dofinansowanie kosztów transakcyjnych ze środków działania „Rolnictwo ekologiczne” nie przysługuje, jeżeli rolnik jest jednocześnie beneficjentem działania:

 1. „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności objętego PROW 2007-2013 oraz
 2. „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych – wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności” w ramach PROW 2014-2020.

Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości

Ma ono miejsce w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”.   W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych celów z różnych źródeł PROW 2014-2020, pomoc będzie przyznana, jeśli rolnik nie będzie korzystał ze wsparcia dotyczącego zwrotu kosztów kontroli w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”. Pomoc przyznawana jest rolnikowi, który wytwarza produkty rolne, lub środki spożywcze, przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemu jakości. Wsparcie ma na celu pokrycie dodatkowych kosztów wynikających z potrzeby wprowadzania koniecznych zmian w gospodarstwie oraz poddaniu go niezbędnym kontrolom. Pomoc obejmuje wsparcie w okresie 3 lat od przystąpienia do systemu jakości. Beneficjentem jest rolnik aktywny zawodowo. Wsparciem objęte są koszty poniesione przy przystępowaniu do systemu jakości i roczną składką za udział w tym systemie. Do kosztów kwalifikowanych zaliczane są wydatki dotyczące kontroli zgodności z wymaganiami systemu. Kwoty i stawki wsparcia przeznaczone do refundacji systemów jakości dot. rolnictwa ekologicznego zostaną określone przepisach krajowych.

Dzięki produkcji ekologicznej nadzorowanej kontrolą rozwija się rynek produktów wysokiej jakości spełniający oczekiwania konsumentów w kraju i zagranicą.

Krystyna Berkowska, Oddział Ostrołęka

Przyg. A.D.

Źródła:

 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020(PROW 2014–2020)
 2. Rozporządzenie MRiRW z dnia 13 marca 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego PROW na lata 2014–2020 Dz.U. z 17 marca 2015r.,poz.370
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2021 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.