MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Kredyty preferencyjne w roku 2015

W roku 2015 można ubiegać się o następujące kredyty preferencyjne:

 

 • z dopłatami ARiMR do oprocentowania:
  • na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR),
  • za zakup użytków rolnych (linia Z),
  • na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, oraz na zakup akcji i udziałów (linia PR),
  • na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (linia inwestycyjna K01, linia obrotowa K02),
 • z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Nabywanie gruntów rolnych

W roku 2015 zmieniły się zasady dotyczące kredytów preferencyjnych, w spłacie których pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przy udziale kredytów z linii Z, RR i MRcsk gospodarstwa rolne mają możliwość nabywania użytków rolnych. Zakup wyłącznie użytków rolnych objęty jest pomocą de minimis w sektorze rolnym – maksymalnie 15 tys. EURO w ciągu 3 lat (linia Z) lub pomocą dla młodych rolników w formie częściowej spłaty kapitału (linia MRcsk). Natomiast, jeżeli zakup użytków rolnych stanowić będzie część inwestycji obejmującej również inne elementy np. zakup lub budowę budynku, to będzie finansowany kredytem w części nieprzekraczającej 10% łącznej kwoty planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych (linia RR).

Długość okresu kredytowania i limity

Maksymalna długość okresu kredytowania w przypadku kredytów inwestycyjnych z dopłatą ARiMR do oprocentowania wyniesie 15 lat. W przypadku kredytów „klęskowych” okres ten powinien zakończyć się po maksymalnie 4 latach od daty wystąpienia szkód. Natomiast w przypadku kredytów z częściową spłatą kapitału (linia MRcsk) nie może być krótszy niż 5 lat.

   Zmieniono wysokość oraz sposób ustalania limitów kredytowych. Podwyższono maksymalną kwotę kredytu dla gospodarstw rolnych do wysokości 5 mln zł, a przy ustalaniu kwoty kredytu uwzględnia się nie spłacone kredyty w kwotach, w jakich zostały udzielone po dniu 31 grudnia 2014 roku, przy czym nie uwzględnia się kredytów preferencyjnych udzielonych do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz po dniu 31 grudnia 2014 roku z linii K01 i K02.

Dostosowanie do przepisów unijnych

W zasadach kredytów preferencyjnych wprowadzone zostały istotne zmiany wynikające przede wszystkim z konieczności dostosowania krajowych warunków udzielania pomocy do przepisów Unii Europejskiej. Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie do zasad udzielania kredytów warunku, zgodnie z którym pomoc może być udzielona, jeżeli wywołuje ona efekt zachęty – najpierw wniosek o kredyt, a potem realizacja inwestycji. Polega on na tym, że prace nad inwestycją (rozpoczęcie prac budowlanych, wiążące zobowiązania, zamówienia urządzeń lub usług lub inne zobowiązanie, które powoduje, że działanie staje się nieodwracalne) nie mogą rozpocząć się wcześniej niż w dniu złożenia w banku wniosku o kredyt. W przypadku kredytów „klęskowych”  oraz kredytów z dopłatami do oprocentowania stosowanymi jako pomoc de minimis efekt zachęty nie obowiązuje (m.in. linia Z).

Łączenie linii kredytowych

Kolejną nowością jest możliwość łączenia dwóch linii kredytowych w ramach realizacji inwestycji obejmującej zarówno zakup użytków rolnych jak i inne nakłady, np. budowę budynku inwentarskiego czy zakup maszyn, które mogą być finansowane przy udziale: linii Z i linii RR  albo linii MRcsk i linii RR. W takim przypadku wnioskodawca składa jeden plan inwestycji uwzględniający podział planowanych do poniesienia nakładów pomiędzy dwie linie kredytowe z wyodrębnieniem finansowym i rzeczowym wymaganego wkładu własnego do każdej z nich, przy czym zakup użytków rolnych może być finansowany wyłącznie z linii Z lub MRcsk.

Specjalnie dla młodych rolników…

…uruchomiono kredyt z pomocą ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału na zakup użytków rolnych z przeznaczeniem na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego (linia MRcsk).  Zasady udzielania kredytów wprowadzają nową definicję młodego rolnika. Jest nim osoba, która w dniu złożenia wniosku o kredyt ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje zawodowe i która po raz pierwszy rozpoczyna działalność w gospodarstwie rolnym (jeżeli od powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego do dnia złożenia wniosku o kredyt upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy), jako kierujący tym gospodarstwem (sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad gospodarstwem rolnym i jego zarządem).

Wspólne inwestycje

W ramach kredytów na realizację inwestycji w rolnictwie i rybactwie (linia RR) możliwe jest finansowanie inwestycji, która będzie wykorzystywana przez więcej niż jedno gospodarstwo rolne. Takimi inwestycjami mogą być np. budowa wspólnego budynku do przechowywania płodów rolnych czy zakup kombajnu. Wymagane będzie zawarcie umowy określającej zasady wspólnego używania.

Zwrot pomocy

Nowe przepisy odmiennie regulują niektóre kwestie dotyczące zwrotu pomocy, w tym w szczególności należy zwrócić uwagę, że rozszerzono katalog sytuacji skutkujących zwrotem udzielonej pomocy o przypadki przeniesienia (bez zgody banku) posiadania mienia nabytego za kredyt. Powyższe oznacza, że nie tylko w przypadku sprzedaży, ale również w wyniku dokonania (bez zgody banku) takich czynności jak dzierżawa, darowizna czy użyczenie, zastosowane dopłaty do oprocentowania lub częściowa spłata kapitału kredytu podlegają zwrotowi.

Szczegółowe informacje oraz zasady udzielania kredytów zamieszczone są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl  lub można je uzyskać u pracowników MODR Warszawa.                                               

Elżbieta Broniek, Oddział Ostrołęka

 

Źródło: informacje ze stron internetowych ARiMR

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2021 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.