MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych

Współczesny rynek pracy wymaga od ludzi gotowości na zmiany - problem ten nie omija również rolników i mieszkańców wsi. Niezależnie od wykonywanego zawodu, sytuacja kiedy musimy zmienić dotychczasowe źródło utrzymania jest niewątpliwie trudna. Jeżeli przez lata pracujemy i zdobyliśmy  doświadczenie, lecz uważamy, że nasze zarobki nie są satysfakcjonujące, decydujemy się na poszukiwanie pracy.
Aby nasze działania były skuteczne, musimy się rzetelnie przygotować. Trzeba zacząć od sporządzenia podstawowych dokumentów aplikacyjnych, czyli CV i listu motywacyjnego.
                                                        CV (życiorys zawodowy)
Skrót CV pochodzi od łacińskich słów curriculum vitae, które w wolnym tłumaczeniu oznaczają „przebieg życia”. Często zamiennie używa się skrótu CV lub pełnej nazwy Curriculum Vitae dla oznaczenia tego samego dokumentu - życiorysu zawodowego. Wygląd tego dominatu świadczy o kandydacie. Pracodawca, zanim osobiście spotka się z nami, czyta nasze CV. Ponieważ jest to swego rodzaju wizytówka potencjalnego pracownika, należy zadbać o jej estetykę i odpowiedni układ, najlepiej blokowy. W CV umieszczamy wszystkie informacje niezbędne do scharakteryzowania kandydata, a więc:
•    dane personalne, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, data urodzenia, stan cywilny, wykształcenie - wymieniamy tylko ukończone szkoły lub te, w których kontynuujemy naukę stosując przy tym odwrotną kolejność - zaczynamy od ostatnio ukończonej szkoły i cofamy się do poprzednich (wymieniamy datę rozpoczęcia i ukończenia, nazwę szkoły, wydział lub kierunek i uzyskany tytuł lub specjalność zawodową np.: inż. elektryk, technik ekonomista; można tu zaznaczyć np.: praca dyplomowa z oceną bardzo dobrą);
•     kursy i szkolenia - opisujemy tu termin kursu lub szkolenia, nazwę organizatora i kursu (jeżeli kurs lub szkolenie daje uprawnienia na określony czas, należy napisać, do kiedy je mamy);
•    doświadczenie zawodowe  - należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, stanowisko i zakres obowiązków (jeżeli w czasie zatrudnienia w danej firmie awansowaliśmy, warto to zaznaczyć), ponadto warto tu także umieścić informacje o odbytych praktykach zawodowych i stażach;
•    umiejętności – wpisujemy np. znajomość języków - jakich i na jakim poziomie, znajomość obsługi komputera - konkretnie jakich programów, ale także umiejętność obsługi maszyn, posiadanie uprawnień (np.: uprawnienia do obsługi wózków widłowych, pracownicza książeczka zdrowia itp.) W tym punkcie można opisać także swoje umiejętności interpersonalne i społeczne, a także dodatkowe cechy, np. dobra organizacja pracy, dyspozycyjność i punktualność, uczciwość, sumienność i rzetelność, komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów itp. Cech może być bardzo wiele, w zależności od indywidualnych możliwości kandydata. Nie należy jednak budować bardzo długich list – pisać powinniśmy to, co najważniejsze;   
•    zainteresowania - to bardzo ważny punkt CV. Mówi dużo o kandydacie, jego sposobie spędzania wolnego czasu, pasjach i temperamencie. Należy napisać to, co naprawdę leży w kręgu naszych zainteresowań, a nie sugerować się modą czy innymi czynnikami. Pracodawcy często pytają o zainteresowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej i weryfikują prawdziwość podanych informacji.
                                                              Pozostałe informacje  
Warto pamiętać, że w CV można także zamieścić informacje dotyczące szczególnych osiągnięć (np. otrzymanych wyróżnień, nagród itp.), prac społecznych (to bardzo cenione przez pracodawców źródło zdobywania doświadczeń; informujące również o tym, że kandydat jest osobą aktywną, nie obawiającą się wyzwań) czy też prac dodatkowych.
Umieszczenie zdjęcia w CV nie jest konieczne. Czasem pracodawcy wyraźnie proszą w ogłoszeniu, aby CV było ze zdjęciem. W takim przypadku należy obowiązkowo je dołączyć i podpisać na odwrocie swoim imieniem i nazwiskiem). Zdjęcie można również nanieść na CV za pomocą skanera, a następnie wydrukować.
W ogłoszeniach prasowych często ukazuje się informacja o konieczności dołączenia do CV zgody na przetwarzanie danych osobowych. Taki obowiązek nakłada na pracodawcę Ustawa o ochronie danych osobowych. Każdy, kto przechowuje informacje dotyczące naszego imienia, nazwiska, adresu, daty urodzenia itp., musi mieć naszą pisemną zgodę na ich posiadanie. Przykładowa treść zgody podana jest poniżej. Zgoda jest ważna tylko wtedy, gdy jest podpisana:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz U. Nr 133 poz. 883)”.
                                                    List Motywacyjny – czemu służy?
List motywacyjny nie zawsze jest konieczny (czasem pracodawca wyraźnie zaznacza, że nie jest potrzebny). Jego zadaniem jest przedstawienie tych naszych cech - jako kandydata - które z różnych przyczyn nie znalazły się w CV. Niestety, często bywa mylony z podaniem o pracę, lub też traktowany jak druga wersja CV - a to nie jest to samo.
List motywacyjny ma zachęcić pracodawcę do zapoznania się z naszą kandydaturą (przeczytania CV, zaproszenia na osobistą rozmowę). Ponieważ jest odpowiedzią na ofertę pracy, musi być zaadresowany do konkretnego pracodawcy. Razem z CV stanowi komplet dokumentów aplikacyjnych.   
Uniwersalny list nie powie nic szczególnego o osobie, która go pisała. Dlatego trzeba napisać go tak, aby zainteresował czytającego i spowodował, że zwróci on uwagę właśnie na nas. Powinien więc przekazywać rzeczywiste informacje w sposób ciekawy i charakterystyczny dla danej osoby.
                                                                Co powinien zawierać?
Należy pamiętać, że list motywacyjny i CV to dwa zupełnie różne dokumenty, które jednak muszą się uzupełniać. Mają one różną formę. List motywacyjny pisze się tak jak szkolne wypracowanie, a CV w sposób blokowy. List motywacyjny zawiera tylko te informacje o kandydacie, które są istotne z punktu widzenia pracy, o którą się ubiegamy, nie może więc być powtórzeniem CV. Powinien zawierać konkretne informacje świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, które mogą być istotne z punktu widzenia pracy, o którą się staramy.
Adresujemy go do konkretnego pracodawcy lub firmy. Pamiętać należy o aktualnej dacie i miejscowości oraz o umieszczeniu naszych danych personalnych. List składa się z kilku części, a więc z  rozpoczęcia, będącego rodzajem wstępu zawartego w pierwszym akapicie, w którym informujemy o naszej chęci kandydowania na dane stanowisko, osobistych motywacjach związanych z zamiarem podjęcia danej pracy lub o źródle informacji o ofercie pracy itp. Następnie przechodzimy do rozwinięcia, czyli części w której informujemy o dotychczasowych osiągnięciach, obowiązkach związanych z wykonywaną dotąd pracą, praktykach i stażu, wykształceniu, cechach osobowości i predyspozycjach osobistych oraz możliwościach, dzięki którym powierzone przez pracodawcę obowiązki wykonywać będziemy bardzo dobrze. Jest to ważna część listu i powinna zawierać konkretne informacje o kandydacie odwołujące się do faktów. Ostatnim etapem jest napisanie zakończenia: w jednym akapicie wyrażamy nadzieję, że zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz jesteśmy gotowi do szerszego zaprezentowania swojej kandydatury i dostosowania się do proponowanego przez pracodawcę terminu.
                                                    Zadbajmy o wygląd naszych dokumentów
Dokumenty aplikacyjne są wizytówką kandydata, dlatego warto dołożyć starań, aby prezentowały nas w korzystnym świetle. Oprócz zawartości merytorycznej życiorysu i listu motywacyjnego liczy się także ich szata graficzna, która powinna pasować do wizerunku firmy i pozostawać w harmonii z cenionymi w niej wartościami. Dokumenty powinny mieć prostą i zwięzłą formę. CV nie może przekraczać dwóch stron, a list motywacyjny ograniczyć się do trzech lub czterech akapitów nie zajmujących więcej niż ćwierć strony A4. Umiejętność selekcji i przekazywania informacji jest atutem, a sposób opracowania dokumentów aplikacyjnych jest dla pracodawcy pierwszym sposobem weryfikacji tej umiejętności. Dane zawarte w życiorysie powinny zostać przedstawione w estetyczny i czytelny sposób. Dla zaakcentowania interesujących pracodawcę kwestii można użyć pogrubionej czcionki, ale lepiej nie nadużywać tej formy. Unikać należy kolorów i niestandardowych czcionek. Ogólnie przyjęty rozmiar czcionki to 12.
Dokumenty należy dostarczyć w formie preferowanej przez pracodawcę. Jeżeli wysyłane są pocztą, list motywacyjny musi zostać ręcznie podpisany – pomiędzy pożegnaniem a nazwiskiem kandydata. W przypadku gdy dokumenty przekazywane są za pomocą poczty elektronicznej, trzeba zapisać je w formacie wskazanym przez pracodawcę. Należy zadbać o nienaganną edycję tekstu (usunąć niepotrzebne spacje, ujednolicić czcionkę, wyjustować list). Koniecznie należy sprawdzić dokumenty pod względem poprawności ortograficznej i stylistycznej.
TEKST: Wioletta Skorłutowska-Tylicka, MODR Oddział Poświętne
Przyg. A.D.
Źródła:
1. https://www.kariery.uek.krakow.pl
2. http://www.niepelnosprawni.pl
Przyg. A.D.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2021 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.