MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Ochrona ziemi przed wykupem

Ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego sejm uchwalił 25 czerwca ub.r., a procedowanie zostało zakończone w sejmie i senacie. Prezydent Andrzej Duda podpisał ostatecznie 01.09.ub.r. Ustawa zakłada, że przepisy wejdą w życie 01 stycznia br. Po 01 maja 2016 r., zgodnie z europejskim prawem, cudzoziemcy będą mogli nabywać polską ziemię bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na jej zakup.

Ostatecznie nowa ustawa o kształtowania ustroju rolnego pozbawia byłych właścicieli i ich spadkobierców prawa pierwokupu państwowej ziemi. Zmusza też nabywcę agencyjnych gruntów do gospodarowania na nich przez co najmniej 10 lat. Wzmacnia również pozycję Agencji Nieruchomości Rolnych skarbu państwa w obrocie gruntami rolnymi -  dyrektorzy jej oddziałów regionalnych będą powoływali komisje do spraw kształtowania ustroju rolnego.

                                                             Jakie będą zadania komisji?

Komisja taka, oprócz opiniowania zasadności wykonywania umownego prawa odkupu nieruchomości, będzie decydowała o wyborze sposobu zagospodarowania nieruchomości Zasobu. Jej zadaniem będzie wybór rodzaju przetargów na sprzedaż i dzierżawę agencyjnych nieruchomości. Ona też będzie określała kryteria przetargu ofertowego.
   Oprócz przedstawiciela Agencji w jej skład wejdą:
   - przedstawiciele gmin położonych na obszarze działania oddziału terenowego Agencji;
   - przedstawiciel właściwej miejscowo izby rolniczej;
   - przedstawiciele powiatów położonych na obszarze działania oddziału terenowego Agencji;
   - dwóch przedstawicieli wybranych przez organizacje rolników i związków zawodowych rolników i innych organizacji rolniczych działających na terenie oddziału terenowego Agencji.

                                                             Warunki dzierżawy i sprzedaży

Nowa ustawa, ustalając kierunki zagospodarowania państwowej ziemi, stawia na równi sprzedaż i dzierżawę – przedmiotem dzierżawy może być wyłącznie nieruchomość rolna wpisana do ewidencji gruntów i budynków. Umowę zawiera się na piśmie. Natomiast umowy zawarte na dłużej niż 5 lat w formie aktu notarialnego dzierżawca, albo notariusz, musi przekazać do dyrektora oddziału ANR.
Agencja będzie mogła sprzedać ziemię tylko wtedy, gdy w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha oraz nabytych kiedykolwiek z Zasobu nie przekroczy 500 ha. Do powierzchni tej będzie się wliczać ziemię, która została kupiona od ANR, a następnie sprzedana.

                                                                  Pozostałe zmiany       

Podobne wymogi będą miały zastosowanie przy przetargu ograniczonym. Nie może do niego przystąpić osoba, która nabyła z Zasobu nieruchomości o powierzchni co najmniej 300 ha użytków rolnych (do powierzchni tej wlicza się ziemię kupioną od ANR, a następnie zbytą). Przepisy wprowadzają ograniczenia dotyczące podziału gospodarstw. Podstawowa norma obszarowa użytków rolnych w gospodarstwie rolnym nie powinna być większa niż czterokrotność wojewódzkiej średniej powierzchni gospodarstwa. Zaś o tym czy podział gospodarstwa będzie możliwy zadecyduje dyrektor oddziału Agencji.                
Wacław Grzyb
Oddział Ostrołęka

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy nr 33 z 16.08.2015

Przyg. A.D.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2021 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.