Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Prowadzenie dokumentacji rolnośrodowiskowej lub ekologicznej

   Nowy PROW, tak jak poprzedni, oferuje możliwość pozyskania dodatkowych płatności dla beneficjentów (rolnik/zarządca), ale wiąże się to z dodatkowymi wymogami, zobowiązaniami i prowadzeniem niezbędnej, dodatkowej dokumentacji. Każdy producent rolny czy zarządca, który dobrowolnie uczestniczy w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym lub ekologicznym ma obowiązek prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej czy ekologicznej. 

 

   Wynika to z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, czy w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Wspomniany rejestr jest dokumentem potwierdzającym prawidłową realizację zadań zamieszczonych w planie działalności rolnośrodowiskowej lub ekologicznej, za których wykonanie rolnik otrzymuje dopłaty. W przypadku, gdy realizowane są jednocześnie dwa zobowiązania, rejestr działalności rolnośrodowiskowej może być prowadzony na jednym formularzu z rejestrem działalności ekologicznej.

   Dokument ten składa się ze strony tytułowej i dwóch tabel, w których zawarty jest wykaz działań agrotechnicznych, w tym zastosowanych nawozów, zabiegów wykonanych środkami ochrony roślin, wykonywania koszenia i wykaz wykonanych wypasów.

                                                      Wpisy dotyczące nawożenia i ochrony

   W przypadku stosowania nawozów i środków ochrony roślin, zapisy prowadzi się w odniesieniu do wszystkich działek rolnych za wyjątkiem pakietów Rolnictwo Ekologiczne, gdzie użycie nawozów mineralnych, czy ŚOR nie jest dozwolone, poza ekologicznymi, które są dozwolone. Stosując nawozy w gospodarstwie należy pamiętać o ograniczeniach dotyczących azotu w czystym składniku oraz odpowiednich terminach stosowania. Rolnik powinien przestrzegać dawek podanych w planie nawożenia (Rolnictwo Zrównoważone) oraz dopuszczalnych dawek na OSN. Wymagane jest w ciągu roku stosowanie dawki nawozu naturalnego zawierającego nie więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych na obszarach położonych poza obszarami szczególnie narażonymi (w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (OSN). Roczna dawka azotu całkowitego w ilości 170 kg N/1 ha UR, w formie nawozów naturalnych odpowiada ok. 40 m³ gnojowicy bydlęcej, 25 m3 gnojownicy świńskiej, albo 45 m³ gnojówki lub 35 tonom obornika.

   Nowym obowiązkiem dotyczącym stosowania ŚOR jest uwzględnienie Integrowanej Ochrony Roślin i jej stosowanie. Przy wykonywaniu zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin należy wskazać sposób realizacji IOR w dokumentacji poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu ŚOR.

                                                           Konieczna jest systematyczność

   Najważniejsze jest w rejestrze systematyczne dokonywanie wpisów, wypełniane na bieżąco, nie później niż w ciągu 14 dni od wykonania danej czynności. Daty wykonania działań powinny pokrywać się ze szczegółowymi wytycznymi dla pakietów/wariantów, a zapisów dotyczących działek, ich oznaczeń, numerów ewidencyjnych, na których są położone, powierzchni oraz upraw na nich prowadzonych należy dokonać zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowym czy ekologicznej oraz złożonym wnioskiem. Zapisy powinny odzwierciedlać stan faktyczny, licząc rozpoczęcie zobowiązania od dnia 15 marca tego roku, w którym beneficjent wszedł w działanie.

                                                        Pięć lat w archiwum, inaczej kara

   Rejestr prowadzić trzeba przez cały okres uczestnictwa w działaniu (5 lat), a po zakończeniu realizacji należy przechowywać go wraz z planem przez okres pięciu lat (w celu monitoringu i kontroli z ARiMR). Brak rejestru działalności powoduje zmniejszenie płatności o 30% do powierzchni gruntów, dla których brak rejestru.

   Wzór formularza oraz instrukcja rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej (PROW 2014-2020) dostępny jest w Biurach Powiatowych oraz Oddziałach Regionalnych ARiMR, a także na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl.

Maria Kosek

Oddział Poświętne w Płońsku

Źródła:

1. www.arimr.gov.pl.;

2. www.cdr.gov.pl.;

3. www.wodr.poznan.pl.;

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 370 z pózn. zm).

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415) z póżn. zm.).

Przyg. A.D.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.