MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Rozwój obszarów wiejskich

Harmonogram PROW 2014-2020

Podczas zeszłotygodniowej konferencji prasowej, podsekretarz stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, przedstawił harmonogram wdrażania poszczególnych działań programu w roku 2018. Harmonogram został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, analizując jednocześnie dotychczasowe działania i głosy partnerów społecznych.

__D O   P O B R A N I A__

 1. Zestawienie instrumentów wsparcia o charakterze inwestycyjnym wdrażanych w ramach programu, tlla których w 2018 r. planowane są nabory
  wniosków, wraz z szacunkowymi limitami środków jakie zostaną udostępnione dla naborów oraz potencjalnymi liczbami beneficjentów.
 2. Harmonogram planowanych do 31.12. 2018 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020

Przedstawiono także główne propozycje zmian w PROW 2014-2020:

  • Premie dla młodych rolników” – wydłużenie okresu urządzania gospodarstwa przez młodego rolnika przed dniem złożenia wniosku z 18 do 24 miesięcy.
  • Restrukturyzacja małych gospodarstw” – rozszerzenie katalogu beneficjentów o rolników i małżonków rolników ubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie na wniosek oraz
  • skrócenie okresu ubezpieczenia z 24 do 2 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, oraz
  • rezygnacja z preferencji związanej z kwalifikacjami zawodowymi rolnika.
  • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN - zwiększenie kwoty pomocy z 50 tys. PLN do 100 tys. PLN, w związku z wejściem zmienionych przepisów Prawo Wodne.
  • „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” - obniżenie wymaganej wielkości powierzchni gospodarstwa, która musi zostać osiągnięta przez przejmującego grunty rolne, w województwach o średniej powierzchni gospodarstwa, niżej niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju.
  • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – odstąpienie od wymogu określania i stosowania kryteriów wyboru operacji.
  • Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – obniżenie minimalnej obsady zwierząt w gospodarstwach uprawnionych do skorzystania z pomocy z 300 do 50 świń oraz rozszerzenie zakresu kosztów kwalifikowalnych o urządzenia do dezynfekcji.
  • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej –
   •   rozszerzenie katalogu beneficjentów o rolników i małżonków rolników ubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie na wniosek oraz skrócenie okresu ubezpieczenia z 24 do 2 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;
   •   zmiana warunków dostępu do pomocy polegająca na objęciu wsparciem rolników i małżonków rolników, bez względu na wielkość ekonomiczną prowadzonego gospodarstwa (dotychczas 15 tys. SO).
  • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych–
   •   poszerzenie katalogu beneficjentów o podmioty które rozpoczynają, bądź prowadzą działalność przetwórczą w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) - limit pomocy 100 tys. PLN;
   •   zwiększenie limitu pomocy dla rolników rozpoczynających działalność przetwórcza z 300 tys. PLN do 500 tys. PLN. 
   •   Współpraca- wyodrębnienie nowego przedmiotu operacji ukierunkowanego na tworzenie i rozwój krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych.
   •   Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, poddziałanie „Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego” - utworzeniu nowego, odrębnego poddziałania „ Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”, umożliwiającego wsparcie lasów prywatnych w wieku 11- 60 lat, które nie przynoszą znaczących dochodów, a jednocześnie wymagają pewnych nakładów finansowych w celu utrzymania ich w dobrej kondycji. Pomoc w ramach poddziałania obejmowałaby inwestycje przyczyniające się do przekształcania niekorzystnej struktury drzewostanów na drzewostan zbliżony do naturalnego lub półnaturalnego składający się z gatunków rodzimych.
   •   Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne- zmiana wymogu dotyczącego procentowego udziału poszczególnych upraw stosowanych w plonie głównym w danym roku, w pakiecie 1. Rolnictwo zrównoważone poprzez umożliwienie aby w sytuacji zastosowania więcej niż czterech upraw w plonie głównym, wymagany 10% udział odnosił się nie jak obecnie do każdej z upraw, ale do trzech największych upraw z osobna oraz do sumy uprawy czwartej i pozostałych upraw. 

Źródło www.minrol.gov.pl

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2020 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.