Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Rolnicy tłumnie odwiedzili Poświętne

XVII Mazowieckie Dni Rolnictwa połączone z Wystawą Zwierząt Hodowlanych już za nami. To najważniejsze wydarzenie branżowe organizowane w centralnej Polsce. Impreza odbyła się 11 i 12 czerwca na terenie MODR Oddział Poświętne w Płońsku.

Zgromadziła prawdziwe tłumy. W porównaniu z rokiem ubiegłym organizator odnotował większą liczbę wystawców i pełne wykorzystanie powierzchni wystawienniczej. Liczbę odwiedzających wciągu 2 dni oszacowano na 60 tys. Wystawa była dedykowana rolnikom z województwa mazowieckiego i województw ościennych. Przyjeżdżały rodziny i grupy zorganizowane, ponieważ profesjonalna branżowa wystawa o tematyce rolniczej stworzyła możliwość poznania nowych trendów w hodowli oraz nowinek technicznych i technologicznych, ciekawych rozwiązań możliwych do zastosowania w gospodarstwie rolnym.

MODR Oddział Poświętne w Płońsku to jedno z nielicznych miejsc w kraju, gdzie prowadzone są doświadczenia polowe. Na 20 ha gruntów rolnych pracownicy Zespołu Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa przygotowali 343 poletka z odmianami 19 gatunków roślin uprawnych. W tym roku Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe obejmuje w sumie: 65 odmian pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmienia jarego oraz dwa poziomy agrotechniki w dwu powtórzeniach. Zainteresowanie zwiedzających budziły technologie uprawy, w tym: porównanie działania środków ochrony roślin – bloki fungicydowe na pszenicy ozimej, uprawa pszenicy ozimej w monokulturze, siew rzepaku ozimego w międzyrzędzia co 45 cm, ocena działania aktywatorów w uprawach rzepaku, kukurydzy, pszenicy oraz dokarmianie dolistne stosowane w uprawie buraka i kukurydzy.

Zainteresowani uprawami roślin rolniczych otrzymali bezpłatnie 1500 egzemplarzy „Przewodnika po polu doświadczalnym”, który opracowali pracownicy Oddziału Poświętne MODR, a dofinansowała Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego. Specjaliści opisali prezentowane na polu odmiany i technologie uprawy. Podczas targów przy poletkach doświadczalnych firmy współpracujące i doradcy MODR informowali o zastosowanych zabiegach i dotychczasowych efektach uprawy.

Tę część wystawy na poletkach doświadczalnych uzupełniły stanowiska doradcze i informacyjne MODR–u oraz placówek naukowych i firm pracujących na rzecz sektora rolniczego. Wielu rolników było zainteresowanych bardzo szczegółowymi informacjami o możliwościach pozyskania środków z działań PROW 2014-2020. Oczekiwali oni kompleksowej informacji o środkach unijnych ze wskazaniem różnych wariantów.

Zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych wymaga od polskich rolników zdobywania nowej wiedzy. O tym jakie prace badawcze były dotychczas prowadzone i jakie będą realizowane na potrzeby rolników poinformowali przedstawiciele: Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Fundacji Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu w Warszawie, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie. Stanowiska tych instytucji znajdowały się w namiocie oznaczonym szyldem „Innowacje w rolnictwie”. Zainteresowani innowacjami w rolnictwie prowadzili rozmowy z przedstawicielami tych instytucji, korzystali z broszur, ulotek.

W czasie XVII MDR odbyła się konferencja pt. „Postęp technologiczny i hodowlany w rolnictwie”, wykładowcy omówili takie zagadnienia jak: Punkty za maszyny w PROW 2014-2020; Renowacja trwałych użytków zielonych; Kierunki badań IUNG-PIB w Puławach oraz propozycje transferu wiedzy i innowacji do praktyki. Wykłady wzbogacił pokaz pracy siewnika do szerokopasmowego podsiewu traw w uprawie łąkowej.

Na placu wystawowym o pow. 3 ha przygotowano interesującą wystawę zwierząt, maszyn, sprzętu i urządzeń do produkcji rolnej. Do Płońska zjechało ponad 430 wystawców, cześć zarezerwowała bardzo znaczną powierzchnię wystawową prezentując interesującą ofertę ciągników, maszyn rolniczych, kombajnów. Reprezentowane były czołowe krajowe i zagraniczne marki maszyn i urządzeń rolniczych. Na wystawie obecni byli wszyscy liczący się dystrybutorzy z regionu, którzy przyciągali uwagę zwiedzających lśniącymi w słońcu maszynami. 

Ta bogata gama nowoczesnego sprzętu rolniczego: ciągników, maszyn i urządzeń oraz środków niezbędnych nie tylko w produkcji rolniczej była oceniona przez specjalną komisję. W tym roku Hitem Targowym wystawy została sieczkarnia 8400 produkowana przez John Deere z Tarnowa Podgórnego zgłoszona przez Rol-Brat S. i W. Załęscy Sp. J. z Żabina Karniewskiego za innowacyjną konstrukcję, niezawodność i komfort pracy.

Z każdym rokiem estetyka stoisk jest bardziej dopracowana, tworzone są ciekawe aranżacje. W konkursie „Najciekawsze stoisko” w kategorii wystawa laureatem została firma POLTECH Grzegorza Ryzińskiego z Borkowa Kościelnego k. Sierpca zajmująca się sprzedażą ciągników i maszyn. Natomiast w kategorii kiermasz nagrodę za „Najciekawsze stoisko” otrzymała Aneta Zabłocka z Płońska za prezentację malarstwa.

Na VIII Mazowieckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, która jest miejscem promocji dorobku hodowlanego oceniano bydło, trzodę chlewną oraz klacze. Zwierzęta wystawiło 67 hodowców. Komisje sędziowskie uhonorowały tytułami czempionów i wiceczempionów w poszczególnych kategoriach konkursowych najlepsze sztuki.

Hodowcy bydła wystawili do oceny 83 szt. w różnych grupach. Komisja Oceny Bydła Mlecznego tytuły superczempionki wystawy przyznała: krowie należącej do Łukasza Majkowskiego z miejscowości Jarzyły oraz jałowicy Dariusza Nasiłowskiego z miejscowości Skwierczyn Dwór. W konkursie młodego hodowcy dzieci prezentowały cieliczki z gospodarstw swoich rodziców.

Hodowcy trzody wystawili 26 szt. trzody chlewnej w tym 6 knurów i 20 loszek. Spośród ocenianych sztuk komisja przyznała tytuł superczempiona loszce rasy pbz, której właścicielem jest Janusz Pychewicz z miejscowości Szyszki oraz knurkowi rasy wbp, którego właścicielem jest Grzegorz Pruszkowski z miejscowości Galomin.

Podczas targów 35 hodowców koni z województwa mazowieckiego zaprezentowało 46 klaczy. sobotę Oceniano klacze hodowlane następujących ras: huculskiej, śląskiej, zimnokrwistej, polskiej szlachetnej półkrwi, wielkopolskiej oraz konik polski. Championem wystawy została klacz Basetla, której właścicielem jest Grzegorz Szczygliński z Płocka, woj. mazowieckie.

W niedzielę odbyły się XXI Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Sędziowie docenili bardzo dobre przygotowanie koni do wystawy, odpowiednią pielęgnację, wyczesanie oraz perfekcyjne wyszkolenie koni zaprzęgowych. Nagrodę za najbardziej stylowy zaprzęg otrzymał Krzysztof Grąbczewski z Płońska. Atrakcją zawodów były: bardzo widowiskowe prezentacje: „Pokaz jazdy w damskim siodle” oraz „Historyczne użytkowanie koni”.

Bardzo atrakcyjny dla widzów i uczestników okazał się VI Turniej Ekologiczny, którego organizatorami byli: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, Nadleśnictwo Płońsk, Bank Spółdzielczy w Płońsku oraz Gmina Naruszewo. W turnieju wzięło udział 10 drużyn. Zwyciężyła rodzina Gołębiewskich (zam. Kondrajec Szlachecki gm. Glinojeck).

Za udział w turnieju wszystkie drużyny zostały uhonorowane nagrodami rzeczowymi zakupionymi ze środków będących w dyspozycji Sekretariatu KSOW w Województwie Mazowieckim. Tegoroczna edycja Turnieju Ekologicznego cieszyła się dużą popularnością. Idea konkursu, jaką jest propagowanie ekologii i ochrony środowiska, zyskała uznanie uczestników i widzów. Zadania konkursowe nie tylko bawiły, ale uczyły i zmuszały do myślenia zarówno uczestników i obserwatorów.

Odbyło się także podsumowanie konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo” przeprowadzonego przez Placówkę Terenową KRUS w Ciechanowie.

MODR O/Poświętne przygotował prezentacja potraw i produktów tradycyjnych połączona z degustacją. Tym samym organizatorzy podkreślili znaczenie produktów wytwarzanych metodami tradycyjnymi, z naturalnych surowców, pochodzących z małych gospodarstw rolnych. Wystawiane produkty i potrawy przeznaczone do degustacji były wielokrotnie nagradzane w konkursach kulinarnych, głównie: ,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” i „O Laur Marszałka”.

Patronat honorowy nad imprezą sprawowali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Wojewoda Mazowiecki.

Znakomitą oprawę imprezie nadały występy młodych artystów z LO w Płońsku oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej i mażoretek.

Tegoroczna edycja imprezy przebiegła z rozmachem i została odebrana z zadowoleniem zarówno przez wystawców, jak i odwiedzających. Pobyt na tegorocznej imprezie w Poświętnem wielu rolnikom dawał sposobność nie tylko wymiany poglądów, porównania własnych upraw polowych z poletkami doświadczalnymi, osiągnięć w hodowli zwierząt z innymi, ale też umożliwił poszukiwanie inspiracji w celu unowocześnienia gospodarstw i produkcji rolnej oraz nawiązanie kontaktów biznesowych z regionalnymi dealerami maszyn.

Gośćmi targów byli parlamentarzyści oraz samorządowcy reprezentujący lokalne władze oraz agendy rządowe związane z rolnictwem. Powitali ich: Andrzej Kamasa - dyrektor MODR Agata Sosińska - zastępca dyrektora MODR, Łukasz Lewandowski - dyrektor Oddziału Poświętne MODR.

XVII Mazowieckie Dni Rolnictwa odwiedzili m.in.: Rafał Romanowski – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Julia Pitera – posłanka do Parlamentu Europejskiego, Jan Maria Jackowski – senator Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Pawlak – prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Radosław Rybicki – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Krzysztof Bieńkowski - kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, Andrzej Różycki – dyrektor Oddziału Terenowego w Warszawie Agencji Rynku Rolnego, Jacek Malicki – dyrektor Oddziału Terenowego w Warszawie Agencji Nieruchomości Rolnych, Marcin Wysocki – z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego w Warszawie Agencji Nieruchomości Rolnych, Tadeusz Łączyński – z-ca Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Tadeusz Głogowski – Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Anna Górska – z-ca Dyrektora biura Mazowieckiej Izby Rolniczej, Jan Antonowicz – Członek Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej, Emilia Sekulska – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie.

Tekst: Małgorzata Najechalska

Zdjęcia: Bożena Chądzyńska i Stefan Choliński MODR Oddział Poświętne

             Agnieszka Rembiszewska – MODR Warszawa   

 

FOTORELACJA już wkrótce w rotatorze na naszej stronie.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Ćwikliński

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.