Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Dobre praktyki i trendy w agroturystyce i turystyce wiejskiej

W Mazowieckim Instytucie Kultury 28 września spotkaliśmy się na III wojewódzkiej konferencji z cyklu „Sukcesy i problemy turystyki wiejskiej na Mazowszu”, tym razem pod hasłem „Nowe kierunki rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej na Mazowszu”.

Organizatorami przedsięwzięcia były: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego we współpracy z SGGW Warszawa, Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckim Instytutem Kultury. Patronaty Honorowe nad wydarzeniem sprawowali Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego. Wsparcia finansowego udzielił Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Sławomir Piotrowski - dyrektor MODR, a przedstawiciel MRiRW Marcin Tomaszewski odczytał list ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela skierowany do uczestników konferencji. W liście czytamy m.in. „….pragnę pogratulować oraz przekazać wyrazy uznania za trud wkładany w rozwój tej gałęzi turystyki. Organizatorom natomiast chcę podziękować za wieloletnią pracę i zaangażowanie całego środowiska doradczego w procesie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz upowszechniania idei wypoczynku na wsi”.

Uczestników konferencji powitali również przedstawiciele współorganizatorów. Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie profesora Jarosława Gołębiewskiego, dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. Profesor podkreślił ważną rolę doradztwa rolniczego w rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz wymiany doświadczeń między teorią i praktykę w rozwoju turystyki wiejskiej.

Kolejnym, ważnym punktem spotkania było podsumowanie wojewódzkiego konkursu „Od agroturystyki do turystyki wiejskiej”, podczas, którego wręczono nagrody sześciu laureatom w dwu kategoriach oraz sześciu wyróżnionym. Podsumowanie prowadziła przewodnicząca Komisji Konkursowej Katarzyna Trepkowska z MODR Warszawa.

Zwycięzcami w konkursie zostali:

- w kategorii - najlepsze gospodarstwo agroturystyczne - Zenona i Robert Seremak „Dwór Zygmunty”, Zygmunty, gmina Łaskarzew, powiat garwoliński.

- w kategorii – najlepszy obiekt turystyki wiejskiej – Wiesław Celejewski, Jakub Celejewski oraz Piotr Romański „Gościniec Wiecha”, Kawęczyn, gmina Tarczyn, powiat miński.

W dalszej merytorycznej części spotkania odbyły się prezentacje zarówno dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania przedsięwzięć turystycznych na mazowieckiej wsi i w Szwajcarii w regionie Wicino. Uczestnicy wysłuchali też wykładów prowadzonych przez przedstawicieli uczelni wyższych: SGGW Warszawa i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

W części praktycznej „Dobre Praktyki” uczestnicy mogli dowiedzieć się o dwu realizowanych projektach. Pierwszy, „Mazowiecki Szlak Tradycji – co krok to obyczaj” zaprezentowała Izabela Stelmańska zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Szlak prezentuje 6 ścieżek tematycznych: twórcy rękodzieła ludowego, zespoły i kapele wiejskie, wytwórcy i sprzedawcy tradycyjnych produktów żywnościowych, właściciele obiektów zabytkowych oraz instytucje związane z ochroną i promocją kultury tradycyjnej. To ciekawe i cenne przedsięwzięcie silnie związane z rozwojem turystyki wiejskiej. Następny projekt „Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć edukacji i Kultury”, przedstawiła Magdalena Różycka z Mazowieckiego Instytutu Kultury. Celem projektu jest wzmacnianie środowiska animacji i edukacji w województwie mazowieckim. W ten interesujący projekt, mogą włączyć się przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych i kwaterodawców, którzy w swojej działalności turystycznej, na co dzień zajmują się animacją i edukacją dzieci i młodzieży w tzw. zagrodach edukacyjnych. Ważnym przykładem dobrych praktyk była prezentacja „Sieciowanie usług turystyki wiejskiej w Polsce”, którą przedstawił Klaudiusz Markiewski z CDR Oddział w Krakowie. Uczestnicy mieli możliwość poznania ciekawych pomysłów na tworzenie atrakcyjnych programów turystycznych poprzez współpracę różnych podmiotów świadczących usługi turystyczne. Uczestnicy mogli również zapoznać się z przykładem dobrych praktyk w zakresie turystyki wiejskiej w Szwajcarii, w regionie Ticino, które zaprezentował dr Michał Roman z SGGW. Region Ticino znacznie różni się od Mazowsza, ale przedstawione w prezentacji pomysły na nowe kierunki rozwoju turystyki wiejskiej, mogą być na pewno z powodzeniem wykorzystane w gospodarstwach agroturystycznych i obiektach turystyki wiejskiej.

Druga część konferencji - Nauka Praktyce – dotyczyła rozważań naukowych w zakresie trendów turystyki, oczekiwań turystów oraz wskazanie możliwości i kierunków rozwoju turystyki wiejskiej. Moderatorem tej dyskusji była prof. Krystyna Krzyżanowska. Na wstępie dr hab. Agata Balińska z SGGW, przedstawiła trendy w turystyce wiejskiej m.in.: starzenie się społeczeństwa, single w różnym wieku, kult młodości i urody czy dekonsumpcja. Aby przedsięwzięcia turystyczne mogły funkcjonować z powodzeniem, muszą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, a więc znajomość trendów ma olbrzymie znaczenie. Kwaterodawcy muszą o tym pamiętać.

Bardzo ciekawy wykład dotyczący innowacji w turystyce wiejskiej przedstawił dr hab. Piotr Nowak z UJ. Podstawą jest rozumienie samej istoty innowacyjności, która uważana jest za jedną z najważniejszych sił napędowych rozwoju gospodarczego, tworzenia warunków do zmian społecznych. Wykładowca zwrócił uwagę na fakt, iż szansą rozwoju turystyki wiejskiej są innowacyjne produkty, oferowane w ramach produktu sieciowego i sieci produktów. Niewykorzystaną szansą rozwoju turystyki wiejskiej są nowe technologie i promocja w mediach społecznościowych.

Wykładowcy prezentowali aktualne treści tematyczne w sposób motywujący uczestników do podejmowania dyskusji nad przyszłością działań w zakresie rozwoju turystyki na mazowieckiej wsi. Przykłady dobrych praktyk i prezentacje własnych doświadczeń przez laureatów konkursu „Od agroturystyki i turystyki wiejskiej” potwierdzały zasadność tworzenia i funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu. Do zobaczenia za rok.

 

Danuta Arcipowska

MODR Warszawa

 

 

Zdjęcia:
 1. Izabela Bednarczyk zastepca dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury
 2. Laureaci I miejsca w kategorii gosp. agroturystyczne
 3. Marcin Tomaszewski MRiRW
 4. Otwarcie konferencji dyrektor MODR Sławomir Piotrowski
 5. Poczęstunek
 6. Poczęstunek
 7. Prof. Jarosław Gołębiewski SGGW
 8. Uczestnicy konferencji

 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Ćwikliński

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.