Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

XXV Olimpiada wiedzy rolniczej

Październikowa (organizowana od 25 lat przez MODR Oddział Poświętne w Płońsku) - Olimpiada Wiedzy Rolniczej składała się z dwóch etapów: pisemnego i finału w przeprowadzonego w formie ustnej.

W olimpiadzie uczestniczyło 50 osób. Zgłosili się właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami, w tym uczniowie ostatnich klas szkól rolniczych, z terenów  powiatów: ciechanowskiego, legionowskiego, mławskiego, nowodworskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego.

Po raz pierwszy zakres tematyczny olimpiady rozszerzony był o tematy preferowane przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, które są związane z:

 • inicjatywami mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw, realizujących projekty na rzecz społeczności wiejskich,
 • krótkimi łańcuchami dostaw,
 • wykorzystaniem zasobów środowiska naturalnego przez mieszkańców obszarów wiejskich,
 • zachowaniem różnorodności genetycznej roślin i zwierząt,
 • przedsiębiorczością na obszarach wiejskich i przetwórstwem lokalnym, 
 • poprawą jakości życia na wsi, pokazaniem wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Jednym z najłatwiejszych pytań testowych okazało się pytanie dotyczące ASF (100 % poprawnych odpowiedzi). Trudniejsza była odpowiedź na pytanie: którzy rolnicy mają obowiązek przechowywania nawozów naturalnych na płycie obornikowej? (dobre odpowiedzi – 13 %).

Odpowiedzi ustne finalistów - na wylosowane pytania - zdaniem jury były w pełni satysfakcjonujące i świadczyły, że młodzi rolnicy mają rozległą wiedzę zarówno rolniczą, jaki i tę dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich.

Uczestnicy  wzięli również udział w przeprowadzonym przez MODR Oddział Poświętne w Płońsku badaniu ewaluacyjnym, z którego wynika kilka interesujących wniosków. Otóż w ocenie badanych poziom pytań testowych był raczej wysoki – 76 %, a dla 24 % zdecydowanie wysoki.

W olimpiadzie uczestniczyły osoby doskonale znające pracę w rolnictwie.85 % wskazało, że pomaga w gospodarstwie rolnym od ponad 5 lat i 95 % uczyło się zawodu od najbliższej rodziny. Nasi uczestnicy legitymowali się głównie: wykształceniem średnim – 63 % i wyższym 28 %. Fachową wiedzę uzupełniają korzystając z Internetu (85 %), szkoleń rolniczych organizowanych przez MODR (52%), prasy rolniczej takiej jak Top Agrar, Agroserwis, Poradnik Rolniczy, oraz z programu telewizyjnego Agroserwis.  Jako istotne źródło informacji uznali także targi rolnicze (32 % badanych).

XXV Olimpiada Wiedzy Rolniczej była nowym doświadczeniem dla prawie 60 % respondentów. Młodzi ludzie wypowiedzieli się również odnośnie organizacji olimpiady i tu 80 % ankietowanych uważa, że należy ją kontynuować ze względu na to, że udział w niej nobilituje w oczach rodziny, sąsiadów i kolegów, „jest ciekawym wydarzeniem”, „ma charakter edukacyjny” oraz jest dobrym sprawdzianem własnych wiadomości”. Jak stwierdzili respondenci  olimpiada „ jest zdecydowanie dobrą praktyką i należy ją organizować”.

Zwycięzcami Olimpiady zostali:

I miejsce – Katarzyna Kałuża – gm. Nowe Miasto

II miejsce – Radosław Chmielewski – gm. Żuromin

III miejsce – Marcin Chmielewski – gm. Wiśniewo

IV miejsce – Tomasz Bartold – gm. Dzierzążnia

V miejsce – Przemysław Białoskórski – gm. Raciąż

Piątka laureatów otrzymała nagrody finansowe w wysokości od 600 zł do 1000 zł oraz roczną prenumeratę „Wsi Mazowieckiej”. Ponadto laureaci i kolejnych 10 uczestników otrzymało dodatkowe nagrody rzeczowe od KRUS PT w Ciechanowie oraz firmy LUVENA z siedzibą w Luboniu.

Wzbogaceniem XXV Olimpiady Wiedzy Rolniczej były wykłady przeprowadzone przez doradców MODR: Małgorzatę Niemirską, kierownika PZDR Płońsk na temat dotyczący Działania 6: „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej” oraz przez Alberta Jaworskiego, kierownika PZDR Pomiechówek na tematy obejmujące Działania: 10 - „Działanie rolno –środowiskowo - klimatyczne” i Działanie 11-  „Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego” z PROW na lata 2014-2020.

Olimpiada otrzymała dofinansowanie w tegorocznym naborze operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017, konkurs nr 1/2017 – Działanie 11: „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”.

Organizatorzy gratulują zwycięzcom, wszystkim uczestnikom wiedzy oraz dziękują za udział w olimpiadzie.


__
F O T O R E L A C J A__

 • finaliści od lewej: Radosław Chmielewski, Tomasz Bartold, Przemysław Białoskórski, Katarzyna Kałuża, Marcin Chmielewski
 • otwarcie olimpiady przez Jarosława Grabowskiego dyrektora MODR Oddział Poświętne
 • uczestnicy XXV Olimpiady
 • rozwiązywanie testów
 • test wymagał skupienia
 • Małgorzata Niemirska omówiła „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej"
 • Albert Jaworski omówił zagadnienia rolnośrodowiskowe w PROW
 • wspólne zdjęcie: organizatorzy, sponsorzy i laureaci 

Opracowanie: Małgorzata Najechalska

Zdjęcia:  Bożena Chądzyńska

MODR Oddział Poświętne w Płońsku

 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2023 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.