Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Energetyka odnawialna wyzwaniem XXI wieku

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zorganizował dziesiątą konferencję poświeconą odnawialnym źródłom energii. W obradach wzięli udział rolnicy, lokalni przedsiębiorcy oraz samorządowcy. Konferencja została objęta honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz marszałka województwa mazowieckiego.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zorganizował dziesiątą konferencję poświeconą odnawialnym źródłom energii. W obradach wzięli udział rolnicy, lokalni przedsiębiorcy oraz samorządowcy. Konferencja została objęta honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz marszałka województwa mazowieckiego.Uroczystego otwarcia obrad na temat „Odnawialnych źródeł energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku” dokonały wicedyrektor MODR Grażyna Opolska i dyrektor Oddziału Poświętne MODR Agata Sosińska.


Najpierw wykorzystajmy odpady


Jako pierwszy wykład wygłosił dyrektor Kazimierz Żmuda z Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
. Omówił w nim stan energetyki odnawialnej w Polsce stwierdzając, że jej dynamiczny rozwój napotyka na duże trudności. Zarazem przypomniał cele wprowadzania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE): ochronę klimatu, poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju, dywersyfikację źródeł nośników energii, a tym samym ograniczenie importu ropy oraz wykorzystanie lokalnych, łatwo dostępnych nośników energii. Zdaniem Kazimierza Żmudy energetyka rozproszona - oparta na OZE - jest uzupełnieniem, a nie konkurencją energetyki systemowej. Wykładowca zaznaczył, że skoro głównym celem rolnictwa jest produkcja żywności, to w pierwszej kolejności na cele energetyczne powinny być wykorzystane produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego, a dopiero później uprawa roślin energetycznych. Dyrektor Żmuda przypomniał, że w Polsce funkcjonuje 20 tyś. gospodarstw rolnych bez ziemi, ale z dużą produkcją zwierzęcą (fermy drobiu i trzody), które rocznie produkują 100 mln ton gnojowicy, 70 mln ton obornika i 20 mln ton pomiotu kurzego. Właśnie te produkty w pierwszej kolejności winne być wykorzystane jako źródło energii w biogazowniach. Jego zdaniem projekt zakładający budowę 2000 biogazowni rolniczych do roku 2020 jest realny.


Słoma nas nie uratuje


Dr inż. Piotr Gradziuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie omówił „Stan
i perspektywy wykorzystania słomy na cele energetyczne w Unii Europejskiej i Polsce”. Stwierdził, że w roku 2005 na cele energetyczne Unia przeznaczyła 1,5 mln ton słomy. Komisja Europejska stwierdziła wówczas, że w 27 krajach Unii Europejskiej do produkcji energii elektrycznej można przeznaczyć słomę o wartości energetycznej 820 PJ, tj. około 60 mln. ton słomy (najwięcej w Niemczech-204 PJ, Rumunii-180 PJ i w Polsce-80 PJ). W roku 2007 zebrano jednak w Polsce tylko 28 039 tys. ton słomy. Zdaniem wykładowcy na cele energetyczne można u nas przeznaczyć 30% produkowanej przez rolnictwo słomy rocznie. W latach 1990-1995 średnioroczna nadwyżka słomy wyniosła 4970 tys. ton, a w latach 1995-2008 już 11 108 tys. ton. Niekorzystnym, ale charakterystycznym zjawiskiem dla rolnictwa są fluktuacje w zbiorach słomy, co wpływa na poziom nadwyżek. I tak w roku 2000 wyniosły one u nas tylko 6637 tys. ton, a w 2001 już 15 343 tys. ton.

Analiza produkcji słomy w układzie regionalnym wykazała, że możliwości alternatywnego wykorzystania tego paliwa są znacznie mniejsze, ponieważ w niektórych województwach część tych nadwyżek należy przeznaczyć na przyoranie. Największymi możliwościami energetycznego wykorzystywania słomy charakteryzują się województwa: lubelskie, zachodniopomorskie, mazowieckie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie i opolskie.

Marek Gostkowski zajął się „Oceną zbioru słomy w 2011 roku” i stwierdził, że
w najbliższych latach wystąpi u nas duży niedobór słomy za sprawą stosowania w uprawie zbóż regulatorów wzrostu i propagowania odmian zbóż o krótkich łodygach. Jako przykład podał lata 2001 i 2011, kiedy to średnio z jednego hektara zbierano odpowiednio 3,5 tony
i 1,5 tony słomy. Wynika z tego, że na energię uzyskiwana ze spalania słomy nie ma co liczyć.


Nie takie to proste


Z kolei Paweł Wajss z AGH w Krakowie zajął się wykorzystaniem biomasy
w elektrociepłowniach i stwierdził, że występują bardzo duże problemy ze współspalaniem jej (kogeneracją) z węglem. W młynach nie da się zemleć zrębków tak jak węgla, ze względu na dużą zawartość w nich włókna. Powoduje to bardzo częste awarie młyna
i zwiększa zużycie energii aż o 15%. W dodatku spada wtedy sprawność kotła o ponad 1% (w skali kraju są to mln. zł!).

Dr inż. Mariusz  Matyka z IUNG Puławy zajął się „Uwarunkowaniami rozwoju produkcji na cele energetyczne” i powiedział, że nie można w nieskończoność opierać się na nieodnawialnych źródłach energii. Dopóki nie znajdziemy nowych jej źródeł, kraje przemysłowe będą raz po raz przeżywać ostre, być może nawet gwałtowne kryzysy, przy czym próby zastosowania nowych form energii będą przyśpieszać przeobrażenia społeczne i polityczne.  Zdaniem wykładowcy rozwój produkcji biomasy rolniczej na cele energetyczne ograniczają słaba i niestabilna kondycja finansowa gospodarstw, brak pewności co do opłacalności i konkurencyjności tego typu produkcji, duża dynamika zmian uwarunkowań politycznych i prawnych, odmienne technologie produkcji, które trzeba stosować na plantacjach roślin energetycznych oraz obawy o następstwa środowiskowe i krajobrazowe produkcji biomasy rolniczej. Na koniec stwierdził, że w obecnej Wspólnej Polityce Rolnej brak jest mechanizmów wspierających wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych z rolnictwa.

Podsumowanie


W drugim dniu konferencji uczestnicy zapoznali się z szeroką ofertą Banku Ochrony Środowiska i Banku Gospodarki Żywnościowej dotycząca wsparcia finansowego inwestycji związanych z OZE (elektrownie wodne i wiatrowe, biogazownie, pompy ciepła, kolektory słoneczne itp.). Następnie w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Płońsku zapoznali się z funkcjonowaniem kotła opalanego węglem i zrębkami, kotłowni wsadowej opalanej balotami słomianymi oraz zwiedzili plantację wierzby energetycznej w Siedlinie.

Tegoroczna konferencja została wysoko oceniana przez jej uczestników za bardzo szerokie
i wnikliwe przedstawienie informacji o OZE oraz związanych z jej rozwojem problemów.

Oprócz Mazowieckiego Ośrodku Doradztwa Rolniczego jej współorganizatorami byli: Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Polskie Towarzystwo Biomasy-Polbiom, Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej, Vattenfall Heat Poland, Bank BGŻ oraz Starostwo Powiatowe w Płońsku.


Krzysztof Lech - Odział Poświętne w Płońsku

Zdjęcia Bożena Chądzyńska

Przyg. ade
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.