MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

Wnioski można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa w terminie od 25 września do 24 października 2017 r. Wniosek można również wysłać listem poleconym, nadanym w palcówce Poczty Polskiej.

Kryteria dostępności

Osoba fizyczna, pełnoletnia, wpisana do ewidencji producentów, która uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw. Ponadto przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz tego nie będzie prowadziła działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego oraz po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Wysokość pomocy

Rolnik który przekaże gospodarstwo w 2017 roku otrzyma płatności w wysokości 4-krotności 120 proc. rocznej stawki płatności bezpośrednich w swoim gospodarstwie. Maksymalna stawka płatności bezpośrednich w systemie dla małych gospodarstw (suma wszystkich płatności bezpośrednich z wyłączeniem kwoty płatności niezwiązanej do tytoniu, do otrzymania których rolnik byłby uprawniony w systemie standardowym) wynosi 1250 euro. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo.

Przykład:  Rolnik przystąpił do sytemu małych gospodarstw i otrzymał płatności bezpośrednie na poziomie 1000 euro. W 2017 roku wnioskuje o "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Kwotę jaka może uzyskać po przekazaniu gospodarstwa to 4800 euro, która wyliczono w następujący sposób:

wzor na kwote przekazania gospodarstwa

Punktacja

 • powierzchnia przekazywanego gospodarstwa (od 3-5 punktów) - im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów

    - gospodarstwo do 3 ha - 1 pkt

   - gospodarstwo od 3 do 6 ha - 3 pkt

   - gospodarstwo powyżej 6 ha - 5 pkt.

 • powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy (od 1 do 3 punkty) – preferowane są gospodarstwa mniejsze

   - gospodarstwo  powyżej 10 ha - 1 pkt

   - gospodarstwo od 5  do 10 ha - 2 pkt

   - gospodarstwo do 5 ha - 3 pkt.

 • gospodarstwo można przekazać osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie - 3 pkt.
 • minimalna liczba punktów uprawniająca od uzyskania pomocy wynosi 2 punkty.

Warunki konieczne

 Powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, musi być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.

Rozporządzenie

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Poddzialanie_6_5_Platnosci_na_rzecz_rolnikow_kwalifikujacych_sie_do_systemu_dla_malych_gospodarstw/2016/DzU_z_2016_poz_598-rozporzadzenie_dot_przyznawania_pomocy_w_ramach_poddzialania_6_5.pdf

OPR. Maria Janicka-Turyk

Źródło: Komunikat ARiMR

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.