MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Sieć na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Właściwe gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych

Celem produkcji na trwałych użytkach zielonych zawsze powinno być dążenie do pełnego wykorzystania ich możliwości produkcyjnych oraz pokrycia potrzeb paszowych utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt.

W efekcie współpracy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, powstał film, w którym zostały przybliżone właściwe gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych.

Temat produkcji pasz na trwałych użytkach zielonych w warunkach zmian klimatu przedstawiła dr inż. Barbara Wróbel z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.

Postępujące zmiany klimatyczne prowadzą do zachwiania równowagi wodnej w środowisku. Woda jest głównym zasobem dla produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zmiany klimatu generują wahania temperatury i opadów i zmuszają rolników do przemyślenia strategii uprawy roślin i hodowli zwierząt w warunkach okresowych niedoborów wody.

Te niekorzystne warunki pogodowe negatywnie przełożyły się na stan i kondycję większości upraw, a tym samym na wielkość i jakość uzyskanych plonów. W skrajnych przypadkach susza doprowadziła do całkowitej ich utraty. Walka z tymi zagrożeniami to konieczność szukania nowych rozwiązań mających za zadanie niwelować niekorzystne warunki.

Pierwszym krokiem, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatycznych na rolnictwo jest zidentyfikowanie zagrożeń, a następnie wybór środków zaradczych na poziomie gospodarstw. 

Aby znaleźć nowe rozwiązania przystąpiliśmy do realizacji operacji „Rolnictwo wobec zmian klimatu”, która realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w obszarze skutków zmian klimatu i jego wpływu na rolnictwo mazowieckiej wsi. Cel operacji zrealizowany jest poprzez upowszechnienie wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu innowacji mających na celu niwelowanie skutków zmian klimatu w produkcji rolniczej oraz działalności pozarolniczej.

W ramach operacji powstanie 30 filmów informacyjnych, w których skorzystamy z doświadczenia oraz wiedzy naukowej jednostek naukowo badawczych.  

Magdalena Kowalewska
MODR Warszawa

FILM https://www.youtube.com/watch?v=LvlPdXSzDMk

Produkcja pasz na trwałych użytkach zielonych w warunkach zmian klimatu

 

 1. Właściwe gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych

Trwałe użytki zielone, czyli trwałe łąki i pastwiska, stanowią 10% powierzchni naszego kraju. Z tego większą część stanowią trwałe łąki czyli użytki użytkowane kośnie. Natomiast powierzchnia pastwisk maleje. Jest to spowodowane wieloma przyczynami, a głównie tym że zainteresowanie rolników żywieniem pastwiskowym zwierząt spada. Wynika to ze zmieniających się sposobów żywienia bydła.

Kolejnym zagrożeniem dla pastwisk są zmiany klimatu. Wydłuża się okres wegetacyjny, wzrasta średnia temperatura powietrza, obniżają się poziomy wód gruntowych. Jest to istotne zagrożenie dla zbiorowisk roślinności łąkowej.

Cóż zatem mogą zrobić rolnicy w tej sytuacji aby wciąż uzyskiwać wysokie plony z użytków zielonych oraz wartościowa pasze dla bydła? Przed wszystkim należy zadbać o właściwe gospodarowanie na TUZ, czyli o właściwe nawożenie i właściwy skład gatunkowy. W sytuacji, kiedy długość sezonu wegetacyjnego wydłuża się można już wcześniej wejść z nawożeniem azotowym. Przede wszystkim azot, który jest ważnym składnikiem nawozowym, można już zastosować w połowie lutego. Jest ważne, gdyż rośliny zdążą pobrać i zagospodarować ten składnik w tym momencie, kiedy jeszcze są wystarczające ilości wody w glebie.

Kolejnym ważnym składnikiem nawozowym jest potas. Jest to składnik, który odpowiada za właściwą kondycję roślin w sezonie, kiedy są niedobory wilgoci w glebie, zwłaszcza w okresie suszy.

Kolejną ważną sprawa jest zadbanie o zgromadzenie odpowiedniego zapasu pasz objętościowych na okres ewentualnego niedoboru pasz spowodowanego suszą. Dobrą paszą objętościową jest dobra sianokiszonka kiszonka.

Najlepszą paszą stosowaną żywieniu bydła mlecznego i mięsnego jest zielonka pastwiskowa. Żywiąc zielonką pastwiskową można uzyskać mleko i mięso, które się charakteryzuje o wiele lepszymi walorami smakowymi jak i walorami żywieniowymi dla człowieka.

 1. Oczekiwania konsumentów

Rolnictwo się zmienia, zmienia się klimat, jak również zmieniają się oczekiwania konsumentów na produkty odzwierzęce. Dlatego aby wyjść naprzeciw wszystkim tym zmianom jak i oczekiwaniom konsumentów trzeba dbać o stan użytków zielonych, które są podstawową bazą paszową dla bydła. Dlatego też powinniśmy pamiętać o tym, aby w runi występowały wartościowe gatunki, nie tylko traw, ale i roślin bobowatych, które są źródłem białka dla zwierząt. Ważny jest również udział ziół, które stanowią wartościowy składnik diety dla zwierząt. Można to uzyskać poprzez renowację, poprzez podsiewy jak również poprzez właściwe nawożenie nawozami mineralnymi oraz nawozami naturalnymi.

Kolejnym ważnym aspektem jest również właściwy zbiór i właściwa konserwacja runi, koszenie we właściwych terminach. W przypadku wypasania zwierząt ważna jest właściwa organizacja wypasu.

 1. Wsparcie Instytutu.

W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym prowadzimy badania, które dotyczą gospodarowania na trwałych użytkach zielonych, dotyczą renowacji trwałych użytków zielonych poprzez wprowadzanie wartościowych gatunków traw i roślin bobowatych. Zajmujemy się również doskonaleniem różnych sposobów nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi. Zajmujemy się także doskonaleniem technologii zbioru, technologii zakiszania runi łąkowej. Prowadzimy badania dotyczące jakości pasz objętościowych, jak również badania dotyczące wpływu żywienia paszami objętościowymi na jakość produktów odzwierzęcych, czyli na jakość mleka i mięsa.

Wszystkich zainteresowanych innowacyjnymi metodami gospodarowania na trwałych użytkach zielonych zapraszamy do nas, gdzie służymy wsparciem i radą.

dr hab. inż. Barbara Wróbel, prof. ITP

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Zakład Użytków Zielonych

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2021 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.