MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Sieć na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich

O innowacjach w branży ziemniaczanej

„Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka w województwie mazowieckim” - pod takim tytułem 27 listopada Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował konferencję online. Zaprosił do udziału w niej producentów ziemniaka i doradców rolniczych. Tematyka była zróżnicowana a liczba omawianych zagadnień duża.

Głównym celem spotkania było poznanie Programu dla Polskiego Ziemniaka MRiRW, zmierzającego do gruntownej restrukturyzacji branży ziemniaczanej poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości rynkowych i fitosanitarnych. Program ten wspiera producentów także poprzez promocję polskich produktów żywnościowych w ramach akcji Polska smakujeProdukt Polski. Do zagadnień zawartych w Programie dla Polskiego Ziemniaka nawiązywały wystąpienia prelegentów.

Tomasz Bieńkowski - prezes Polskiej Federacji Ziemniaka - przedstawił zasady prowadzenia bioasekuracji fitosanitarnej w celu wyeliminowania groźnej choroby ziemniaka -  bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

Wykładowca zwrócił uwagę na podstawowe zasady bioasekuracji oraz:

 • przechowywanie sadzeniaków w nowych opakowaniach i czystych zdezynfekowanych skrzyniach,
 • nie przecinanie bulw, nawet jeśli kupowane są sadzeniaki kwalifikowane,
 • utrzymanie w czystości magazynu, sprzętu i skrzyń– pamiętając o ich dezynfekcji,
 • dokładną dezynfekcję w przypadku korzystania z obcego sprzętu (bezpieczniej korzystać z własnego pola i sprzętu),
 • nie składowanie w swoim gospodarstwie obcych ziemniaków, a jeśli już to należy wydzielić osobny magazyn i oznakować skrzynie,
 • w przypadku korzystania z wynajętych środków transportu – wymagania potwierdzenia dezynfekcji transportera poświadczonej protokołem.

Temat „Systemy nawodnieniowe w polskich uwarunkowaniach” omówiła Aneta Mazur z firmy Artagro Polska. Wykładowczyni zaznaczyła, że jednym z ważniejszych aspektów upraw, pozwalających na prawidłowy rozwój roślin, a tym samym na otrzymanie zadowalającego plonu jest woda. Z dostępem do niej rośliny mają coraz większy problem. Rolnicy muszą szukać różnych rozwiązań, aby zoptymalizować sposób uprawy. W uprawie ziemniaków najbardziej krytycznym czasem jest okres od zawiązywania pąków kwiatowych do końca kwitnienia. W tym czasie należy kontrolować wilgotność gleby w redlinach, a w przypadku jej zbyt dużego spadku rolnik powinien nawadniać pole. Jednak nie każda uprawa, ze względu na koszt czy też położenie może być sztucznie nawadniana przy użyciu np. deszczowni. Ponadto dla gleb lekkich i przewiewnych, o małej pojemności wodnej i niskim poziomie próchnicy, samo deszczowanie bywa niewystarczające.W takim przypadku warto pomyśleć o dodatkowym wsparciu upraw i sięgnięciu do nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań działających u źródła… czyli w glebie. Rozwiązaniem jest stosowanie w uprawie ziemniaków NanoGeli - superabsorbentów do zastosowań rolniczych. Superabsorbenty nazywane również hydrożelami to polimery posiadające zdolność magazynowania dużych ilości wody w swojej strukturze. NanoGel nie jest środkiem nawozowym i bezpośrednio nie dostarcza składników pokarmowych roślinom. Jednak dzięki swoim właściwościom odgrywa ważną rolę zarówno w gospodarce wodnej jak i nawozowej. Zastosowany doglebowo taki hydrożel w uprawie ziemniaków powoduje zwiększenie pojemności wodnej gleby, a tym samy przyczynia się do zatrzymania większej jej ilości w profilu glebowym. Absorbuje on wodę z opadów atmosferycznych i nawodnień. Gromadzi ją w swojej strukturze tworząc „wodne kryształy", a następnie oddaje ją roślinom. W efekcie poprawia plonowanie.  

Systemy jakości produkcji żywności zaprezentował Jakub Wilk z firmy Agro Advice. Wykładowca scharakteryzował systemy: Integrowana Produkcja, Produkcja ekologiczna oraz  GLOBALG.A.P..

Korzyści płynące z posiadania systemów jakości i bezpieczeństwa żywności to między innymi:

 • uzyskanie wyższych cen sprzedaży,
 • pozyskanie nowych rynków zbytu,
 • zdobycie przewagi konkurencyjnej,
 • gwarancja wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów,
 • uzyskanie udokumentowanego potwierdzenia prowadzenia procesu produkcji zgodnie z wymaganiami prawnymi i założeniami Dobrych Praktyk Rolniczych,
 • obniżenie kosztów produkcji, co skutkuje optymalizacją produkcji,
 • minimalizacja szkodliwego wpływu na środowisko poprzez dbałość o naturę.

Zastosowanie ich jest dobrowolne. Gospodarstwa legitymujące się certyfikatem systemu jakości produkcji żywności podlegają ściśle określonym regułom.

Rafał Czaja ze Stowarzyszenia im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego wskazał, że w Polsce dostrzegana jest potrzeba samoorganizowania rolników się w celu sprostania rosnącym wymogom rynkowym (dotyczy to w szczególności wielkości sprzedaży oraz jakości produktów). W UE już są coraz mocniej podnoszone głosy, że „świat nie może dłużej być zależny od jednego dominującego modelu biznesu, a gospodarce światowej niezbędna jest większa różnorodność, zaś spółdzielnie udowodniły swoją zdolność do odegrania znaczącej roli w tej przemianie”. Podejście grupowe pozwala na obniżanie kosztów produkcji (zakupy środków produkcji czy energii elektrycznej po korzystniejszych cenach), a jednocześnie prowadzone działania marketingowe i sprzedażowe umożliwiają osiągniecie lepszej pozycji biznesowej.

Nie mniej ważne jest budowanie marki jako podstawowego elementu sprzedaży bezpośredniej. Zdaniem Marcina Bańcerowskiego z firmy VanillaSky marka to emocje związane z zakupem i użytkowaniem. Czasami marka kojarzy się z prestiżem, który każdy konsument lubi. Zaufanie jest bardzo ważnym elementem w zawieraniu znajomości. Nabywanie nowego produktu jest jak nawiązywanie nowej znajomości. Marka to też moda, która kreowana jest społecznie. Jako element społeczeństwa, wspólnoty jesteśmy pod wpływem mody społecznej. Modna marka zdobywa rzeszę klientów. Marka to wartości z którymi się utożsamiamy. Wybieramy produkty tej firmy, której wizja i misja jest spójna z naszą. Marka jest stylem bycia, w którym dobrze się czujemy. W ten sposób teoria marki ujęta została w emocje. Jej tworzenie jest bardzo istotne w procesie sprzedaży.

Julian Ćmikiewicz z firmy Digital Crops w prelekcji pt. „Zrównoważone rolnictwo jako ważny element ochrony środowiska. Ziemniak – dobry dla nas i dla planety” wiele uwagi poświecił różnicom, jakie wynikają z zasad zrównoważonej produkcji rolnej oraz produkcji ekologicznej. Wykładowca zaznaczył, że rolnictwo zrównoważone to nie to samo co rolnictwo ekologiczne.„Rolnictwo zrównoważone dla wielu producentów jest nieznane lub źle rozumiane. Bardzo częsty błąd to uznawanie tych dwóch technologii uprawy za to samo. Podstawową zasadą dotyczącą rolnictwa ekologicznego jest brak obecności syntetycznych środków ochrony roślin lub nawozów sztucznych w procesie produkcji”. Natomiast rolnictwo zrównoważone korzysta z nich. Głównym jego założeniem jest korzystanie z takich środków produkcji, ale mądrze, z troską o środowisko. Tak produkowana żywność jest bezpieczna, ma wysoką jakość i walory zdrowotne. Rolnictwo zrównoważone przestrzega zasad bioróżnorodności, dba o żyzność gleby, ale także zapewnia efektywność produkcji i godziwy dochód rolnikowi. Pozwala produkować na dużą skalę. W rolnictwie ekologicznym wysokie koszty produkcji uniemożliwiają wyspecjalizowaną produkcję na dużych areałach. Możliwa jest ona jedynie w gospodarstwach niż mało i średnio obszarowych. Mniejsza wydajność rolnictwa ekologicznego również nie jest w stanie zaspokoić potrzeb rynkowych na żywność.

Spotkanie online miało charakter innowacyjno-edukacyjny. Przekazane informacje służyły wdrażaniu innowacji w rolnictwie, popularyzacji dobrych praktyk i jednocześnie promowaniu nowoczesnych technologii uprawy ziemniaka w województwie mazowieckim.

Konferencja pt. „Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka w województwie mazowieckim” została dofinansowana ze środków Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 – 2021.

Janusz Sychowicz

MODR Oddział Poświętne w Płońsku

 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2021 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.