Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Sieć na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Innowacyjna działalność pozarolnicza

Mazowiecki środek Doradztwa Rolniczego wspiera innowacyjne działania w kierunku rozwijania i doskonalenia działalności pozarolniczej, ponieważ trudna sytuacja małych gospodarstw, stwarza potrzebę poszukiwania dochodów z innych źródeł niż rolnicze. W ramach wsparcia, odbyły się dwie konferencje online oraz opracowano dwa filmy, prezentujące przykłady innowacyjnych działalności pozarolniczych, prowadzonych przez mieszkańców wschodniego Mazowsza:

 • Konferencja nt. „Bezpieczeństwo żywności- świadomość producenta i konsumenta” (05.2021 r; uczestniczyło w niej 191 osób).

Konferencję rozpoczął Sławomir Piotrowski – dyrektor MODR, który wprowadził uczestników w temat wydarzenia. Program konferencji obejmował 5 godzin wykładów prowadzonych przez wybitnych prelegentów z obszaru nauki i praktyki. Wykład wprowadzający nt. „Żywność a zdrowie człowieka” wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego w Warszawie. Wykładowca  przedstawił związek między żywnością, żywieniem a zdrowiem oraz wymienił zalety żywności produkowanej w ramach tzw. krótkich łańcuchów dostaw.

O bezpieczeństwie żywności w opinii konsumentów i dobrych praktykach w przetwórstwie żywności, mówiła prof. dr hab. Joanna Trafiałek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prelegentka przedstawiła wszystkie obszary dobrych praktyk (GMP, GHP) i warunki bezpieczeństwa w przetwórstwie żywności.

„Znakowanie/etykietowanie żywności” omówiła dr inż. Monika Hoffmann z Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka (SGGW). Wykładowczyni zapoznała uczestników konferencji z zasadami etykietowania żywności (wskazując na obowiązkowe informacje, które powinien zamieścić producent na etykiecie) jak również z odpowiedzialnością w tym zakresie wytwórców żywności.

Dwa ostatnie wykłady dotyczyły zagrożeń występujących w produktach spożywczych – zagadnienia te zrecenzowali pracownicy Zakładu Higieny i Zarządzania Jakością Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Problem zagrożeń mikrobiologicznych przybliżyła dr inż. Marzena Tomaszewska, omawiając czynniki warunkujące wzrost drobnoustrojów, źródła mikroorganizmów w żywności oraz zagrożenia wynikające z obecności bakterii patogennych, wirusów i pasożytów. Szczególną uwagę prelegentka zwróciła na konieczność zachowania higieny, która jest istotnym warunkiem w zapobieganiu zatruciom pokarmowym. Zagrożenia chemiczne i fizyczne, dotyczące produktów spożywczych, przedstawiła dr inż. Beata Bilska. Wykładowczyni zapoznała uczestników ze źródłami pochodzenia tych zagrożeń, sposobami ich kontrolowania i zapobiegania.

Po przeprowadzonych wykładach, w części dyskusyjnej, prelegenci odpowiedzieli na zadane na czacie pytania. Konferencję moderowała i podsumowała Maria Sudnik z MODR Oddział Siedlce.

Zdjęcia:

Otwarcie konferencji – dyrektor MODR Sławomir Piotrowski

Wykład prof. dr hab. Zbigniewa Dolatowskiego

dr hab. Zbigniew Dolatowski, moderator Maria Sudnik, prof. dr hab. Joanna Trafiałek

wykład dr inż. Moniki Hoffman

wykład dr inż. Marzeny Tomaszewskiej

dyskusja – dr inż. Beata Bilska i Maria Sudnik

 

 • Konferencja nt. „Rozwój działalności turystycznej na obszarach wiejskich - doskonalenie oferty" (06. 2021 r., udział w niej wzięło 168 osób).

Wykładowcami podczas 5- godzinnej konferencji byli eksperci w zakresie turystyki wiejskiej z obszaru nauki i praktyki. Wszystkich uczestników wydarzenia powitał Sławomir Piotrowski – dyrektor MODR. Program przedstawiła i przejęła moderowanie Maria Sudnik z Oddziału Siedlce.

Wykład wprowadzający „Doskonalenie oferty turystyki wiejskiej – wybór czy konieczność?” wygłosiła dr hab. Agata Balińska z Katedry Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa SGGW w Warszawie. Prelegentka mówiła o oczekiwaniach turystów i trendach w turystyce wiejskiej oraz wskazała kierunki doskonalenia oferty.

Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności turystycznej na wsi przybliżył dr Jerzy Raciborski z Wydziału Turystyki i Rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wykładowca omówił przepisy obowiązujące w turystyce wiejskiej i przedstawił ich interpretację. Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszanym podczas konferencji była jakość wiejskiej bazy noclegowej – wymagania kategoryzacyjne. Wykład na ten temat wygłosiła Krystyna Drąg, wiceprezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Prelegentka zwróciła uwagę na konieczność podnoszenia standardu oferowanych usług ze względu na rosnące wymagania turystów oraz przedstawiła zasady kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej. Ostatni, zrealizowany podczas konferencji wykład, dotyczył nowoczesnych sposobów promocji w turystyce wiejskiej. Wiedzę w tym zakresie przekazał i udzielił wielu praktycznych wskazówek strateg marketingowy Jan Jankowski.

Konferencję zakończono udzieleniem odpowiedzi na wszystkie zadane przez uczestników pytania i krótkim podsumowaniem wydarzenia.

Zdjęcia:

Otwarcie konferencji – dyrektor MODR Sławomir Piotrowski

Wykład dr hab. Agaty Balińskiej

Wykład dr Jerzego Raciborskiego

Wykład wice prezes PFTW GG Krystyny Drąg

Wykład - strateg marketingowy - Jan Jankowski

Podsumowanie konferencji – Maria Sudnik

 • Film nt. „Zagroda edukacyjna – atrakcyjną i innowacyjną formą przedsiębiorczości pozarolniczej” – prezentuje przykład innowacyjnej działalności pozarolniczej, jaką jest Zagroda edukacyjna „Dolina Bobrów”

 • Film „Agroturystyka – doskonalenie oferty”- prezentuje przykład innowacyjnych działań wykorzystujących zasoby oraz potencjał terenów wiejskich w gospodarstwie agroturystycznym „Wypoczynek nad Bugiem”.

Operacja skierowana została do mieszkańców obszarów wiejskich, zainteresowanych małym przetwórstwem lokalnym oraz prowadzeniem działalności turystycznej, agroturystycznej i edukacyjnej, jak również do przedstawicieli KGW, organizacji pozarządowych i doradców MODR Warszawa. Jest ona wsparciem w podejmowaniu innowacyjnych działań w kierunku rozwijania  i doskonalenia działalności pozarolniczej, tj. prowadzenia działalności turystycznej, agroturystycznej i edukacyjnej oraz wytwarzania i sprzedaży produktów na rynek lokalny.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Plan Operacyjny na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, finansowanej ze środków II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji było ułatwienie wymiany fachowej wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w działalności turystycznej na terenach wiejskich oraz przetwórstwie żywności w gospodarstwie rolnym.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Ćwikliński

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.