Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Sieć na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Innowacyjne działania producentów rolnych - szansą rozwoju polskiego rolnictwa?

16 września 2021 roku odbyła się konferencja „Formalne i nieformalne formy wspólnego i innowacyjnego działania producentów rolnych”. Operacja została zrealizowana w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Uczestników konferencji powitali Józef Jan Romańczuk dyrektor MODR Oddział Siedlce oraz Bożena Głuchowska (pomysłodawca konferencji i jej organizator). Ponad 100 hodowców bydła, trzody chlewnej, producentów grzybów, doradców oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, wysłuchało wykładów dotyczących szansy dla grup producenckich, innowacji w gospodarstwach, wyzwań dla polskiego rolnictwa, nowych technologii w produkcji zwierzęcej oraz tego, jak dziś zarabiać w rolnictwie.

Konferencję rozpoczął wykład nt. „Grupy producentów rolnych – mogą być szansą rozwoju polskiego rolnictwa” mgr Bolesława Pieczyńskiego z Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. W dzisiejszych realiach rynku, każdy kto chce być jego uczestnikiem, musi stosować w swojej firmie efektywne zarządzanie marketingowe.

Działanie w „grupie” daje wiele nowych możliwości rynkowych i produkcyjnych. Prelegent wskazał, że koncentracja produkcji daje nam możliwość realizacji dużych kontraktów, zachowania ciągłości dostaw, dostosowania produkcji do potrzeb rynku, negocjowania korzystniejszych cen za swoje produkty. W ten sposób eliminujmy z rynku pośredników, a dysponujmy odpowiednią infrastrukturą, która umożliwi nam przygotowanie produktu o najwyższej jakości handlowej. Mgr Bolesław Pieczyński zasugerował, że warto przyjrzeć się, jak robią to inni i skorzystać z ich sprawdzonych doświadczeń w organizacji rynku.

Temat „Innowacje w zasięgu każdego gospodarstwa – Działanie „Współpraca”, podjął  dr inż. Aleksander Bomberski, - broker innowacji SIR Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Wykładowca zachęcał uczestników konferencji do tworzenia i funkcjonowania Grup Operacyjnych EPI, zrzeszających rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, podmioty doradcze.

Uczestnikami Grup EPI mogą być także inne podmioty, działające na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich np.: samorządy, organizacje pozarządowe, związki rolnicze itp. Wsparcie dotyczy natomiast tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest: opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu lub nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu. Realizowane działanie powinno przyczynić się do poprawy dochodowości gospodarstw rolnych, zwiększenia innowacyjnych rozwiązań w polskim rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich, a rezultaty poszczególnych projektów powinny służyć szerokiej grupie odbiorców, a nie pojedynczym podmiotom, a więc to działanie jest również skierowane dla grup producentów rolnych, a maksymalne wsparcie, to 6 milionów złotych.

Wykład dr. hab. Marcina Gołębiewskiego, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, poświęcony był nowym technologiom w produkcji zwierzęcej, poprawiającym dobrostan zwierząt i ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska. Światowa produkcja mleka uległa istotnym przeobrażeniom w ostatnim stuleciu, a wraz z nimi nastąpił burzliwy rozwój technologii wykorzystywanej w tej gałęzi produkcji. Poza dynamicznym wzrostem światowej populacji ludzi na początku XX w. nastąpiła masowa migracja ludności z terenów wiejskich do miast. Spowodowało to konieczność zintensyfikowania produkcji rolniczej w celu zapewnienia rosnącej liczbie konsumentów wystarczającej ilości żywności, w tym mleka i produktów mlecznych. Równolegle ze wzrostem demograficznym postępował gwałtowny rozwój nauk wspierających rozwój sektora produkcji mleka. Najbardziej burzliwy rozwój obserwuje się w takich dziedzinach, jak: genetyka zwierząt, fizjologia i żywienie oraz informatyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych.

Zdaniem wykładowcy, potencjalną korzyścią wykorzystania nowoczesnych systemów zarządzania stadem jest wzrost efektywności produkcji mleka, redukcja kosztów poprzez monitoring wszystkich aspektów procesu produkcyjnego. Ma to największe znaczenie w dużych stadach, gdzie czas poświęcony pojedynczej krowie w stadzie jest ograniczony. Negatywnym aspektem funkcjonowania tego systemu jest zawodność funkcjonowania sensorów na podstawie odczytów, w których decyzje są podejmowane przez zarządzającego stadem.

Prof. dr hab. inż. Marek Gugała z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zajął się w wykładzie „Wyzwania dla polskiego rolnictwa – Zielony Ład a opłacalność produkcji”. Europejskim Zielonym Ładem - strategią ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. o co najmniej 55 % w porównaniu z poziomem z 1990 r. Strategia ta ma stawić czoła wyzwaniom związanym z zapewnieniem europejczykom zdrowej, przystępnej cenowo i zrównoważonej żywności, uwzględniając przy tym godziwe zyski w łańcuchu żywnościowym i ochronę różnorodności biologicznej. Zdaniem wykładowcy, źle opracowana i wprowadzona strategia „Od pola do stołu”, spowoduje wzrost kosztów produkcji niektórych roślin uprawnych przy jednoczesnym spadku dochodów rolnika, co wpłynie na wzrost cen żywności, szczególnie w sytuacji braku dodatkowego finansowania z budżetu UE.

Kolejny prelegent dr inż. Marek Balcerak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wygłosił wykład nt. „Jak dzisiaj zarabiać na rolnictwie”.

Fundamentalne pytanie, jak zarobić na konkretnej działalności, jest jednocześnie jednym z największych problemów współcześnie funkcjonujących podmiotów gospodarczych oraz najtrudniejszą kwestią do konkretnej odpowiedzi. W warunkach gospodarki rynkowej nie ma bowiem prostej i uniwersalnej recepty na sukces ekonomiczny.

Zdaniem wykładowcy, w obecnej sytuacji ekonomicznej na rolnictwie mogą zarobić podmioty sprawnie zarządzane, takie, które mogą ograniczać koszty produkcji do minimum, funkcjonują w ramach grup producenckich mogących skutecznie redukować ilość pośredników i długość łańcuchów dystrybucyjnych oraz maksymalnie wykorzystywać unijny mechanizm dopłat również zakresie konkretnych działań.

Po wykładach wywiązała się ciekawa dyskusja. Konferencję zakończył Józef Jan Romańczuk - dyrektor MODR Oddział Siedlce, który podziękował prelegentom za wygłoszenie ciekawych referatów, a uczestnikom za tak liczny udział w obradach.

Tekst:

Bożena Głuchowska

MODR Oddział Siedlce

Fotorelacja:

https://www.modr.mazowsze.pl/images/stories/Banner_Operacja_5Loga.jpg

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.