Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Sieć na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Intensywny weekend na III Krajowych Dniach Pola i młodzieżowy poniedziałek

Zakończyły się III Krajowe Dni Pola Poświętne 2022 zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płońsku. Przez weekend odwiedziło nas ponad 150 tys. osób. Wśród nich najwięcej rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich z całej Polski, producentów rolnych czy firm działających na rzecz sektora rolnego.

Wydarzenie poprzedziły trzydniowe konferencje online poruszające tematy:

Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027, Instytuty Badawcze na rzecz Zielonego Ładu w Polsce – transfer wiedzy do praktyki rolniczej oraz Grupy operacyjne (EPI) instrumentem wsparcia rozwoju rolnictwa

Każdego dnia kilkuset uczestników słuchało wykładów przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Instytutu Ochrony Roślin - PIB, PIWetu -PIB Puławy, Instytutu Ogrodnictwa - PIB, Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB, Instytutu Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin i Instytutu Technologiczno-Przyrodniczemu – PIB.

Pierwszy dzień III Krajowych Dni Pola Poświętne 2022 (sobota 11 czerwca) otworzyli: Anna Gembicka - sekretarz stanu i pełnomocnik rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, Sławomir Piotrowski – dyrektor MODR Warszawa, Tomasz Skorupski i Adam Tarkowski – zastępcy dyrektora MODR Warszawa, Jarosław Grabowski – dyrektor MODR Oddział Poświętne i Natalia Kraśniewska – komisarz III Krajowych Dni Pola.

W niedzielę rolników, wystawców i zwiedzających powitał wicepremier Henryk Kowalczyk - minister rolnictwa i rozwoju wsi, dokonując m.in. inauguracji platformy eDWIN.

***

Podczas paneli tematycznych w studiu online transmitowanych na kanale Youtube oraz portalu Facebook, doradcy MODR Warszawa dyskutowali z ekspertami m.in.: o opłacalności hodowli rodzimych ras zwierząt, metodach zwalczania agrofagów, ochronie pszczoły miodnej, opłacalności uprawy różnych roślin, przetwórstwie żywności, systemie AKIS, rolnictwie ekologicznym, porejestrowym doświadczalnictwie odmianowym czy perspektywach i kierunkach rozwoju agroturystyki na Mazowszu. Poruszono też temat roli naukowo- wdrożeniowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego PIB w rozwoju rolnictwa i przetwórstwa żywności.

***

W centrum zainteresowania wszystkich zwiedzających było Pole Doświadczalne. Przez trzy dni odbywały się tam pokazy i doświadczenia, toczyły dyskusje na tematy produkcji roślinnej i zwierzęcej. Warto wspomnieć, że Pole Doświadczalne należące do Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku istnieje od prawie 100 lat. Doradcy MODR Warszawa na Mazowszu w przyszłym roku świętować będą 100- lecie doradztwa rolniczego.

***

Specjaliści Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa oraz Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku opracowali „Przewodnik po Polu Doświadczalnym”, który okazał się niezwykle pomocny w poruszaniu się po prawie 27 ha terenie. Zawierał informacje o wykonanych zabiegach agrotechnicznych, charakterystyki odmian roślin i wskazówki cenne w codziennej pracy rolnika. Charakterystyki odmian zamieszczone w „Przewodniku po polu doświadczalnym” opracowano głównie w oparciu o „Listę opisową odmian: rośliny rolnicze 2021” – wydawnictwo Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Wdrażając się do sezonu, w tym również do III Krajowych Dni Pola na Polu Doświadczalnym w Poświętnem, pracownicy MODR Oddział Poświętne w Płońsku przygotowali 1060 poletek z rolniczymi roślinami uprawnymi. Odwiedzający mogli obejrzeć 692 odmiany roślin, w tym wiele nowości. Przy poletkach demonstracyjnych w trakcie III Krajowych Dni Pola spotkać można było przedstawicieli firm hodowlanych, producentów środków ochrony roślin i nawozów oraz naszych doradców, którzy oprowadzali, odpowiadali na pytania, prowadzili lekcje dla młodzieży, demonstracje i pokazy.

Szczegółowe informacje na temat prac prowadzonych na polu były systematycznie zamieszczane na stronie www.modr.mazowsze.pl w zakładce Pole doświadczalne oraz na dedykowanej III Krajowym Dniom Pola stronie https://dnipola2022.pl/ Do dziś można się z nimi zapoznać.

***

13 czerwca był na III Krajowych Dniach Pola „Dniem młodego rolnika”. Tego dnia wicepremier Henryk Kowalczyk spotkał się z młodzieżą i studentami w Płońsku, uczestnicząc w lekcjach online w studiu i na Polu Doświadczalnym. Dziękujemy dyrekcjom szkół, rektorom uczelni wyższych oraz samej młodzieży za tak duże zainteresowanie. Udział w III Krajowych Dniach Pola wzięło ponad 1000 studentów i uczniów klas i kierunków rolniczych.

***

Tysiące osób, w tym całe rodziny, które odwiedziły teren przy ulicy Sienkiewicza 11 w Płońsku, miało okazję zapoznać się z ofertą przygotowaną przez naukowców, Koła Gospodyń Wiejskich, doradców wojewódzkich ODR- ów, właścicieli gospodarstw agroturystycznych czy producentów maszyn. Na placu wystawowym o powierzchni ok. 3 ha bogatą ofertę przygotowało 400 wystawców. Najbardziej interesującą okazała się wystawa ciągników, maszyn rolniczych oraz kombajnów. Reprezentowane były czołowe krajowe i zagraniczne marki maszyn i urządzeń rolniczych. Nowoczesny sprzęt rolniczy: ciągniki, maszyny i urządzenia oraz środki niezbędne nie tylko w produkcji rolniczej, były ocenione przez komisje i nagradzane. Ze względu na panującą wściekliznę nie mogły odbyć się wystawy krów czy jałówek tak bardzo lubiane przez najmłodszych. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka obecna od zawsze na naszych imprezach rolniczych, przygotowała jednak dla hodowców bydła szereg aktywności m.in. szkolenia dotyczące oceny przydatności runi do zbioru, składu gatunkowego, zadarnienia, chwastów, pH gleby, faz fizjologicznych rozwoju roślin – terminów oraz dobrostanu zwierząt i doradztwa somatycznego w produkcji mleka.

***

III Krajowe Dni Pola to również ogromna liczna stanowisk doradczych i informacyjnych organizatorów oraz placówek naukowych, firm pracujących na rzecz sektora rolniczego czy wspomnianych już rzemieślników, artystów ludowych, wytwórców i Kół Gospodyń Wiejskich.

Wiele z nich znalazło miejsce w namiotach tematycznych:

- Nauka polska a innowacje w rolnictwie z prezentacjami: roślin i ziarna, degustacjami chleba z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej, produktów mięsnych, mlecznych, owocowo-warzywnych, fermentowanej żywności czy eksponatami chorób i szkodników roślin rolniczych. Naukowcy przygotowali także wystawy zdjęć wykonanych skanerem skaningowym, polskiego jedwabnictwa czy roślin wyhodowanych in-vitro.

- Rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska, w którym prezentowały się gospodarstwa jagodowo-warzywne, przetwórstwa czarnego bzu, chowu kóz, sadownicze i zielarskie.

- Koła Gospodyń Wiejskich oraz Tradycja i Rękodzieło – ten namiot był jednym z najbarwniejszych miejsc imprezy. Muzyka ludowa, stroje regionalne, degustacje potraw i pokazy: wycinanek, haftu, decoupage, malowania witraży, strojów ludowych oraz warsztaty: kowalskie, włókiennicze, garncarskie, rzeźbiarskie i wiele innych.

***

Podczas III Krajowych Dni Pola przyznano HIT TARGOWY. Nagroda za nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, wszechstronność zastosowania w średnich i dużych gospodarstwach mlecznych oraz różnych pracach specjalistycznych przyznana została ciągnikowi rolniczemu New Holland T5.140, produkowanemu przez CNH Industrial Italia S.p.a., zgłoszonemu przez firmę Pol-Agra J.Korneuk, T. Rzeszowski Spółka Jwana z Płońska.

Dziewięciu wystawców otrzymało puchary za innowacyjne rozwiązania i technologie wpierające prace w rolnictwie.

Konkurs na „Najlepszy produkt naturalny” wyłonił następujące produkty:

1.Ser Koryciński z czarnuszką produkowany przez firmę Agnieszka Gremza „Ser Koryciński Swojski” z Korycina,

2.Olej rzepakowy Kesslera produkowany przez Franciszka Kesslera z miejscowości Stare Lubiejewo,

3.Chleb z kapustą kiszoną i prażoną cebulką wypiekany w piekarni „Sońsk” Piekarnia Milewscy z miejscowości Sońsk,

4.Kaszanka gryczana produkowana przez firmę Wyrób Wędlin Tradycyjnych Adam Węgłowski z Karniewa,

5.Chleb pszenny z nasionami lnu wypiekany przez Iwonę Kowalską z miejscowości Winniki.

W kolejnym konkursie „Najciekawsze stoisko” oceniano aranżację stoisk. W kategorii „Wystawa” pierwsze miejsce przypadło Firmie Pfeifer & Langen Polska S.A. – jednemu z największych producentów cukru w Polsce. W kategorii „Kiermasz” wyróżniono Jana Redźko - artystę rzeźbiącego w drewnie.

Wśród wielu konkursów dla najmłodszych nie zabrakło i tego plastycznego, organizowanego wspólnie z Fundacją „Miód i Malina” pn. „Mazowiecka Przyroda Kredką Malowana”. Wzięły w nim udział dzieci ze szkół podstawowych.

Rozstrzygnięto i przyznano również nagrody w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo 2022”.

***

Podczas XIV Mazowieckiej Wystawy Klaczy Hodowlanych hodowcy koni z województwa mazowieckiego zaprezentowali 40 klaczy. Pierwszego dnia III KDP oceniono klacze hodowlane ras: śląskiej, zimnokrwistej, szlachetnej, huculskiej. CHAMPIONEM WYSTAWY ZOSTAŁA KLACZ PACANKA, której właścicielem jest Anastazja Iwanowska z powiatu wołomińskiego.

Kolejne nagrody:

KLACZE RASY ZIMNOKRWISTEJ

1 miejsce – Champion – klacz NUTKA, właściciel Stasiak Hubert, pow. garwoliński

2 miejsce - I Vice Champion – klacz BIZA SA , właściciel Rutkowski Dominik, pow. płoński

3 miejsce - II Vice Champion – klacz BIANKA, właściciel Kamer Jakub, pow. siedlecki

KLACZE RASY ŚLĄSKIEJ

1 miejsce – Champion –klacz BAWARKA , właściciel Czubakowski Sławomir, pow. płocki

2 miejsce – I Vice Champion – klacz BARCELONA, właściciel Koperski Zbigniew, pow. płoński

3 miejsce – II Vice Champion- klacz BRYLANTYNA -RO właściciel Rutkowska Monika, pow. płoski

KLACZE RASY HUCULSKIEJ

1 miejsce – Champion – klacz PACANKA, właściciel Iwanowska Anastazja, pow. wołomiński

2 miejsce – I Vice Champion – klacz PLIŻGA, właściciel Giżyński Jakub , pow płoński

3 miejsce – II Vice Champion - klacz TATARKA, właściciel Giżyński Jakub, pow. płoński

KLACZE RASY MAŁOPOLSKIEJ

1 miejsce – Champion – klacz DRZAZGA X, właściciel Błaszczak Tomasz, pow. wyszkowski

2 miejsce – I Vice Champion – klacz EPOKA AA, właściciel Sęczek Grzegorz, Warszawa

3 miejsce – II Vice Champion - klacz HAGITH , właściciel Podwiązka Paulina, pow. płocki Puchar w kategorii single konie duże podczas XXV Amatorskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami otrzymali zawodnik Daria Leśniewska i luzak Pan Marek Leśniewski, w zaprzęgu koń LAMBADA.

W niedzielę 12 czerwca na scenie wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk oraz dyrekcja MODR Warszawa - organizator tegorocznych Dni Pola, przekazali podkowę na szczęście - Jackowi Sommerfeldowi - dyrektorowi Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizatorowi IV Krajowych Dni Pola.

Do zobaczenia za rok na IV Krajowych Dniach Pola!

Dziękujemy wszystkim Gościom: mieszkańcom regionu, posłom i senatorom, przedstawicielom samorządu, patronom, partnerom, wystawcom i zwiedzającym. Szczególne podziękowania kierujemy do patronów honorowych: p. Henryka Kowalczyka – wicepremiera i ministra rolnictwa, p. Jacka Sasina – wicepremiera i ministra aktywów państwowych, p. Konstantego Radziwiłła - wojewody mazowieckiego, p. Adama Struzika - marszałka województwa mazowieckiego i p. Wiktora Szmulewicza – prezesa Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Jesteśmy wdzięczni za pomoc i wsparcie: partnerom generalnym: Firmie Anwil S.A oraz Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa i partnerowi branżowemu Firmie Bayer oraz partnerom wystawcom, patronom medialnym, naukowcom z Instytutów, szkół wyższych i ośrodków badań oraz doradcom z wojewódzkich ODR-ów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim koleżankom i kolegom z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego MODR Warszawa, Oddziałów MODR z terenu województwa mazowieckiego, którzy rzetelnie i z pełnym poświęceniem pomagali przy organizacji imprezy. Pomoc na Polu Doświadczalnym, przy scenie, stawianiu namiotów, wyznaczaniu parkingów, ochronie ludzi i mienia, budowie studia, przygotowaniu konferencji online, paneli i lekcji online, opiece nad zwiedzającymi – była nieoceniona. Dziękujemy ekipie studia: operatorom kamer i dźwiękowcom, informatykom, oświetleniowcom, inspicjentom, autorom zdjęć i grafikom. Dziękujemy dziennikarzom za zainteresowanie naszym wydarzeniem. Dziękujemy doradcom gotowym odpowiadać na każde pytanie rolników w namiotach i stoiskach informacyjnych. Kłaniamy się pielęgniarkom i lekarzom, kierowcom i zaopatrzeniowcom, kucharkom a także sprzątającym teren. Dziękujemy restauracjom i ekipom aprowizacyjnym oraz dyrekcjom hoteli, w których mieszkali nasi Goście.

Poniżej krótki fotoreportaż z wydarzenia.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Ćwikliński

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.