MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Rolnicza gmina Andrzejewo

Andrzejewo to gmina wiejska leżąca na terenach historycznego Mazowsza. Pierwsi osadnicy pojawili się tu już w XI wieku. W latach 1203-1527 istniała na tym miejscu wieś Wronie, której nazwę w roku 1528. zmieniono na Andrzejewo. W roku 1534 wybudowano kościół stojący do dziś. W kwietniu 1910 r. sprowadzili się do Andrzejewa państwo Wyszyńscy - rodzice prymasa 1000-lecia (mający wtedy 9 lat Stefan Wyszyński tu dorastał). Obecnie gminę o powierzchni 118,6 km2 zamieszkuje 4523 osób.

Dominującym typem rzeźby terenu jest rzeźba płaska równinna, która zajmuje 70% obszaru (reszta to rzeźba niskofalista i niskopagórkowata). Większa część gminy leży na wysokości 120-130 m n.p.m. Głównym zbiornikiem wód jest rzeka Mały Brok - jedyna na terenie gminy. Jej brzegi są dość gęsto porośnięte drzewami, głównie olchą. Lasy zajmują 2,7% powierzchni. Są to wyłącznie lasy prywatne, położone w zasadzie w jednym kompleksie, ze zdecydowaną przewagą sosny. Istnieje też kilkanaście niewielkich obszarów zadrzewienia z przewagą olchy lub brzozy. Spośród zwierzyny chronionej, kiedyś sporadycznie, a obecnie coraz częściej, można spotkać bobry, a także gronostaje, łasice i wydry. Wśród drzew otaczających nurt rzeki możemy natknąć się na niezbyt liczne bażanty. Dość liczne są za to populacje myszołowów, sów i jastrzębi.

Gleby są dobrej jakości

Aż 78% powierzchni gminy można pod względem bonitacji rzeźby zaliczyć do terenów bardzo korzystnych. Gleby zaliczane są do dobrych: najwyższy udział ma klasa bonitacyjna IVa - gleby orne średniej jakości, lepsze (45,57%), a następnie klasa IIIb - gleby orne średnio dobre (26,67%). Największy areał - 5279 ha (czyli około 60% gruntów rolnych) zajmują gleby należące do kompleksu pszennego dobrego. W jego skład wchodzą czarne ziemie właściwe i czarne ziemie zdegradowane, brunatne wyługowane oraz gleby płowe typowe. Są to najlepsze gleby w gminie Andrzejewo.

Jaka jest rolnicza przydatność gleb?

Możliwości produkcyjne gminy możemy określić według waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W tym wypadku bierze się pod uwagę takie składniki środowiska, jak: glebę, agroklimat, rzeźbę terenu i warunki wodne. Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 77,1 punktów. To bardzo wysoki wskaźnik, ponieważ aż o 10,6 punktu wyższy od wskaźnika obliczonego dla całego kraju. Z kolei wskaźnik jakości i przydatności rolniczej gleb wynosi 59,4 punktów, a tym samym stawia gminę na czołowym miejscu w powiecie Ostrów Mazowiecka. Gmina Andrzejewo charakteryzuje się również jednym z najwyższych w powiecie wskaźnikiem agroklimatu (8,4 pkt.) i rzeźby terenu (4,2 pkt). Panują tu także korzystne warunki wodne, ponieważ zostały wycenione na 4,3 punktu.

Użytkowanie ziemi

Rolnictwo pełni wiodącą funkcję w życiu mieszkańców gminy. Wynika to z uwarunkowań glebowo- rolniczych oraz tradycji gospodarki rolnej. Główny potencjał stanowią indywidualne gospodarstwa rolne oraz uwarunkowania wynikające z położenia gminy na terenach o wysokim wskaźniku bonitacji gleb. Użytki rolne zajmują powierzchnię 10859,22 ha, co stanowi 91,5% obszaru całej gminy. Wśród użytków rolnych grunty orne zajmują 9045 ha, co stanowi 83,3%, natomiast użytki zielone 1725 ha, czyli 15,9% użytków rolnych.

Zasiewy i hodowla

Większość gospodarstw rolnych w gminie specjalizuje się w produkcji mleka, co ma wpływ na strukturę zasiewów. Przeznacza się pod nie 7924,92 ha. Czołową pozycje w strukturze zajmuje zboże (76,5% powierzchni gruntów ornych), w tym mieszanki zbożowe. Rośliny pastewne stanowią 8,9% (jest to głównie kukurydza na zielonkę), jednak ich areał wzrasta na niekorzyść roślin zbożowych. Obsada bydła wynosi średnio 87 szt./100 ha użytków rolnych. Trzoda utrzymywana w celach towarowych jest już tylko w nielicznych gospodarstwach.

Podsumowanie

Rolnicy gminy Andrzejewo dziedziczą swoją ziemie z pokolenia na pokolenie. Na tym terenie nigdy nie było gospodarstw państwowych (PGR). Prowadzenie gospodarstw rodzinnych przyczyniło się jednak to ich dużego rozdrobnienia. Obecnie dominują gospodarstwa o powierzchni 7-15 ha, stanowiące około 33% ogółu gospodarstw rolnych. Sytuacja, w której gospodarujący rolnicy nie mają następcy - w większości spowodowana migracją ich potomków do miast (ok 15 osób rocznie) - zmusza ich to do sprzedaży ziemi. Głównymi problemami, z którymi borykają się rolnicy nie tylko tej gminy, są wysokie koszty środków produkcji, a więc nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, oraz niskie ceny skupu płodów rolnych i żywca. Wpływ na taki stan rzeczy ma głównie polityka Unii Europejskiej.

Źródła:
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Andrzejewo
Malinowska M., Żółtowska G., Lewandowski A., Dąbek J. 2004.
2. Strategia rozwoju gminy Andrzejewo na lata 2004-2015.
3. Dane z Urzędu Gminy Andrzejewo.
4. Roczniki Statystyczne [2013]

Krzysztof Godlewski
MODR Oddział w Ostrołęce

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2021 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.