MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Pieniądze dla grup producentów w PROW 2014-2020

Tworzenie się grup i organizacji producentów stanowi odpowiedź na rosnące wymogi odbiorców surowców rolnych i ma szczególne znaczenie w Polsce, jako kraju o silnym rozdrobnieniu agrarnym. Jego celem jest również poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez ich lepsze zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym, dzięki systemom jakości, wspólnemu wprowadzaniu towarów do obrotu, w tym przygotowaniu do sprzedaży oraz wdrażaniu nowych rozwiązań organizacji produkcji i marketingu.

 

   Wsparcie stanowić będzie procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach jej działania i sprzedanych odbiorcom nie będącym członkami grupy, lub organizacji. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy, lub organizacji, od dnia rejestracji grupy, lub uznania organizacji. Wsparcie finansowe uzyskane przez grupę, lub organizację producentów, to środki przeznaczone na ich działalność administracyjną lub inwestycyjną.

Kto może skorzystać z pomocy?

   Beneficjentami mogą być tylko:

 • nowe grupy producentów rolnych, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności oraz…
 • nowe organizacje producentów, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych lub prawnych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności.

   Powyżej wymienione podmioty powinny wykonywać swoją działalność jako mikro-, małe, lub średnie przedsiębiorstwo.

Warunki kwalifikowalności

   Pomoc może być przyznana wnioskodawcy spełniającemu następujące warunki:

 • grupa lub organizacja producentów została uznana na poziomie kraju na podstawie biznesplanu;
 • łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów, lub wstępnie uznanej grupy producentów, lub też organizacji, utworzonej ze względu
  na ten sam produkt, albo grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.;

 • przedłoży biznesplan i zadeklaruje jego realizację w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

   Wsparcia nie przewiduje się na tworzenie grup i organizacji producentów w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone.

W nowym PROW przewiduje się

   …preferencje w przyznawaniu pomocy dla grup i organizacji producentów, spełniających następujące warunki:

 1. zorganizowanych w formie spółdzielni,
 2. zrzeszających producentów w następujących kategoriach:
 • produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia EFRROW, w szczególności rolnictwa ekologicznego;
 • świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone;
 • bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone;
 • owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone);
 • miód naturalny lub produkty pszczele; 
 • rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego; 
 • szyszki chmielowe

      3.  zrzeszających jak największą liczbę członków w danej kategorii.

      4.   zrzeszających producentów, w gospodarstwach których produkcja objęta została dobrowolnym ubezpieczeniem.

   Kwoty i stawki wsparcia w poszczególnych latach działania grupy: w pierwszym roku 10%, w drugim roku 8%, w trzecim roku 6%, w czwartym roku 5%, w piątym roku 4%. Maksymalnie równowartość
100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

   Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu.
Z pomocy, grupa może skorzystać tylko raz w okresie swego działania.

 W następnym artykule poinformujemy, co powinien zawierać biznesplan oraz o zasadach uznawania grup producentów w sektorze rolnym.

Bożena Głuchowska

Oddział Siedlce

Źródło: www.minrol.gov.pl/

Przyg. A.D.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2021 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.