MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Bezpłatne szkolenia online

Temat szkolenia online /*konferencji online Data
(r-m-d)
Godzina Organizator /
współorganizator
Wykładowca Numer tel organizatora Formularz rejestracyjny
Ubezpieczenie rolników i gospodarstw rolnych 2022-01-03 10.00 Aleksandra Bednarz Arkadiusz Skorek, Iwona Suwała 723 436 251  
BHP w gospodarstwie rolnym 2022-01-03 12.00 Lucyna Źródłowska Waldemar Witek 512 262 085  
Rolniczy handel detaliczny jako ważne źródło dochodu dla mieszkańców obszarów wiejskich 2022-01-03 13.00 Krzysztof Skrzypczak Krzysztof Skrzypczak 512 263 717  
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 2022-01-05 9.00 Małgorzata Tempczyk Anna Bluszcz 22 721 10 20

Formularz

Program

Bioasekuracja gospodarstw jako istotny element prewencji - zasady zabezpieczania gospodarstw przed chorobami 2022-01-10 10.00 Krzysztof Skrzypczak Anna Bluszcz 512 263 717

Formularz

Program

Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów 2022-01-10 12.00 Kamil Munik Anna Dudkiewicz 601 382 381

Formularz

Program

Przeciwdziałanie antybiotykooporności u ludzi i zwierząt. 2022-01-10 13.00 Ewa Choroś Anna Bluszcz 512 263 247

Formularz

Program

Zasady integrowanej ochrony roślin 2022-01-11 10.00 Arkadiusz Bębenista Arkadiusz Bębenista 723 436 304 Brak wolnych miejsc
Prowadzenie i wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów w zarządzaniu gospodarstwem 2022-01-11 13.00 Anna Śniadach, Katarzyna Golan Marek Gut 723 436 230, 723 436 340

Formularz

Program

Dobre praktyki rolnicze mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i program azotanowy 2022-01-12 9.00 Justyna Dobrzyńska Krystyna Saganowska 22 721 10 20

Formularz

Program

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 2022-01-12 9.00 Jolanta Miazek Anna Bluszcz 723 436 325

Brak wolnych miejsc

Program

Wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów w zarządzaniu gospodarstwem rolnym 2022-01-12 13.00 Piotr Pytkowski Grażyna Jędrysiak 723 434 217

Formularz

Program

Rolniczy Handel Detaliczny jako ważne źródło dochodu dla mieszkańców obszarów wiejskich 2022-01-12 13.00 Ewa Cieślak Grażyna Adamczyk 505 302 416

Formularz

Program

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym 2022-01-13 9.00 Paweł Czajkowski Dorota Cieszewska 789 280 803

Formularz

Program

PROW 2014-2020 - charakterystyka wybranych działań 2022-01-13 9.00 Agata Kozłowska Małgorzata Niemirska 517 157 410

Formularz

Program

Ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych 2022-01-13 12.00 Wiesław Błaszkiewicz Wiesław Błaszkiewicz /agent ubezpieczeniowy Bogumiła Lena Kopecka 723 436 317

Formularz

Program

Bioasekuracja gospodarstw rolnych jako istotny element prewencji - zasady zabezpieczania gospodarstw przed chorobami 2022-01-13 12.00 Kamil Rosłoński Marek Świątkowski 723 435 331

Formularz

Program

Prawidłowa technologia uprawy roślin strączkowych z wykorzystaniem białka rodzimego w żywieniu zwierząt 2022-01-14 13.00 Ewa Szafran-Szczepańska Janusz Sychowicz 723 436 164

Brak wolnych miejsc

Program

Rachunkowość rolna w gospodarstwie rolnym 2022-01-14 10.00 Agnieszka Wiącek Barbara Koć 512 267 152 Formularz
Rośliny ozdobno-użytkowe 2022-01-14 10.00 Maria Stefanowska Anna Matyszczak 517 157 989 Formularz
Technologia uprawy roślin sadowniczych 2022-01-17 9.00 Aleksandra Bednarz Anna Wieczerzyńska 723 436 251 Formularz
Dobre praktyki rolnicze mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i program azotanowy 2022-01-17 13.00 Regina Maksym Krzysztof Skrzypczak 512 263 529

Formularz

Program

Renowacja trwałych użytków zielonych 2022-01-18 10.00 Anna Śniadach, Justyna Łada Tadeusz Ciszkowski 723 436 230 Formularz
Dobre praktyki rolnicze mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i program azotanowy 2022-01-18 13.00 Jolanta Mieszało Anna Śniadach 512 259 140

Formularz

Program

Prawidłowa technologia uprawy roślin strączkowych z wykorzystaniem białka rodzimego w żywieniu zwierząt 2022-01-18 13.00 Malińska Maria Arkadiusz Bębenista 723 436 348

Formularz

Program

Ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin 2022-01-19 9.00 Klaudia Sofuł Janusz Sychowicz 22 721 10 20

Brak wolnych miejsc

Program

Dobre praktyki rolnicze mając na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i program azotanowy 2022-01-19 12.00 Piotr Pytkowski Krystyna Saganowska 723 434 217

Formularz

Program

Ubezpieczenie rolników i gospodarstw rolnych 2022-01-19 13.00 Genowefa Wacławek Kinga Białobrzeska-Kijek 723 430 836

Formularz

Program

Wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów w zarządzaniu gospodarstwem rolnym 2022-01-20 10.00 Aleksandra Sobolewska Dorota Cieszewska 723 436 400

Formularz

Program

PROW 2014-2020 - charakterystyka wybranych działań 2022-01-20 12.00 Aneta Awdejuk Justyna Decyk 723 436 184

Formularz

Program

Dobre praktyki rolnicze mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i program azotanowy 2022-01-20 13.00 Iwona Jatczak Justyna Niedziałek 505 302 445

Formularz

Program

Technologia uprawy roślin strączkowych z wykorzystaniem białka rodzimego w żywieniu zwierząt. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin 2022-01-21 10.00 Paweł Ruciński Janusz Sychowicz 723 436 385

Formularz

Program

Dobre praktyki rolnicze mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i program azotanowy 2022-01-21 9.00 Mirosław Wesołowski Justyna Niedziałek 512 264 069 Formularz
Ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin z uwzględnieniem prawidłowej uprawy pszenicy ozimej 2022-01-21 12.00 Magdalena Kotfasińska Jan Seweryniak 519 556 671

Formularz

Program

Technologia uprawy zbóż. 2022-01-24 10.00 Grzegorz Dębski Monika Górzyńska 512 264 335

Formularz

Program

Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów 2022-01-25 10.00 Andrzej Kukwa Marek Gut 504 070 233 Brak wolnych miejsc
Znaczenie trwałych użytków zielonych w bioróżnorodności w  rolnictwie 2022-01-25 10.00 Anna Śniadach, Katarzyna Golan Paulina Grabowski 723 436 230, 723 436 340 Formularz
Agrotechnika zbóż - nawożenie i ochrona 2022-01-25 13.00 Jan Podbielski, Krystyna Chmielewska Jan Podbielski 512 259 064, 723 436 347 Brak wolnych miejsc
BHP w gospodarstwie rolnym 2022-01-25 13.00 Malińska Maria Michał Bobiński 723 436 348

Formularz

Program

Ubezpieczenie rolników i gospodarstw rolnych 2022-01-26 9.00 Marta Harasymovych Kinga Białobrzeska-Kijek 723 430 854

Formularz

Program

Rolniczy Handel Detaliczny jako ważne źródło dochodu dla mieszkańców obszarów wiejskich 2022-01-26 9.00 Małgorzata Tempczyk Grażyna Adamczyk 22 721 10 20

Formularz

Program

Zwalczanie bakteriozy pierścieniowej z uwzględnieniem prawidłowej uprawy ziemniaka 2022-01-26 12.00 Jolanta Miazek Janusz Sychowicz 723 436 325

Formularz

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- charakterystyka wybranych działań 2022-01-26 12.00 Grażyna Adamczyk Grażyna Adamczyk 723 436 157

Formularz

Program

Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów 2022-01-27 9.00 Justyna Decyk Dorota Cieszewska 723 436 187

Formularz

Program

BHP w gospodarstwie rolnym 2022-01-27 9.00 Beata Gola Małgorzata Lao 512 261 349

Formularz

Program

Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin z uwzględnieniem uprawy zbóż 2022-01-27 12.00 Andrzej Gralewicz Monika Górzyńska 723 435 398

Formularz

Program

Rachunkowość rolna i jej wykorzystanie w zarządzaniu gospodarstwem 2022-01-27 12.00 Joanna Stańczak, Michalina Pańka-Brudnowska Marcin Grad 723 436 291, 723 436 299

Formularz

Program

Ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych 2022-01-28 10.00 Ewa Szafran-Szczepańska Kinga Białobrzeska-Kijek 723 436 164

Formularz

Program

Przeciwdziałanie antybiotykoodporności u ludzi i zwierząt. 2022-01-28 13.00 Krzysztof Zieliński Katarzyna Zybert 512 264 981

Formularz

Program

Integrowana ochrona roślin 2022-01-28 10.00 Agnieszka Wiącek Janusz Sychowicz 512 267 152

Formularz

Program

Wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów w zarządzaniu gospodarstwem rolnym 2022-01-28 13.00 Justyna Szeląg Sławomir Roguski 512 266 714

Formularz

Program

Technologia uprawy zbóż 2022-01-31 9.00 Lidia Wajs Zenon Mazur 512 262 066 Brak wolnych miejsc
Technologia uprawy roślin zbożowych 2022-01-31 12.00 Anna Wieczerzyńska Monika Górzyńska 723 436 153

Formularz

Program

Dobre praktyki rolnicze mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych 2022-01-31 12.00 Ewa Stasiak Justyna Niedziałek 517 157 419

Formularz

Program

Wymogi sanitarne dla produktów rolniczych wprowadzanych na rynek. Rolniczy handel detaliczny jako ważne źródło dochodu dla mieszkańców obszarów wiejskich 2022-02-03 9.00 Paweł Czajkowski Paulina Wasiak 789 280 803

Formularz

Program

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2021 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.