MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Szkolenia

Harmonogram szkoleń i innych form pracy doradczej dla producentów rolnych

  HARMONOGRAM SZKOLEŃ I KONFERENCJI ONLINE 

 Forma szkoleniowa/doradcza - ONLINE

                                                                                           

WSZYSTKIE SZKOLENIA STACJONARNE Z POWODU OBOSTRZEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH ZOSTAŁY WSTRZYMANE! ZA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ PRZEPRASZAMY.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA W TRYBIE ONLINE!

PROSIMY ZAGLĄDAĆ NA NASZĄ STRONĘ. ZAMIESZCZAĆ BĘDZIEMY INFORMACJE O KOLEJNYCH SZKOLENIACH ONLINE. ZACHĘCAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO BĄDŹ EMAILOWEGO Z NASZYMI DORADCAMI.

 

Podpowiedzi do tabeli:
Data: Rok / miesiąc / dzień
Email do rejestracji: Aby wysłać email proszę nacisnąć przyciśk email lub prawym przyciskiem myszy kliknać w email po czym wybrać opcję kopiuj adres e-mail

Temat  Data szkolenia Godzina Organizator Wykładowca  Termin zgłoszenia Email do rejestracji Link do karty
zgłoszeniowej
Link do programu Telefon
kontaktowy 
Szkolenie online: Prawidłowa uprawa ziemniaka z uwzględnieniem zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka i śluzaka.
Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.
2021-01-19 10.00 Wiesław Błaszkiewicz Janusz Sychowicz 2021-01-15   FORMULARZ PROGRAM 723 436 317
Szkolenie online: PROW 2014-2020 - Restrukturyzacja małych gospodarstw - zasady rozliczenia zobowiązań 2021-01-19 10.00 Roskosz Aneta Jędrysiak Grażyna 2021-01-14   FORMULARZ PROGRAM 511 460 407
Szkolenie online: Wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów w zarządzaniu gospodarstwem rolnym 2021-01-19 10.00 Jolanta Mieszało Anna Śniadach 2021-01-14   FORMULARZ   512 259 140
Szkolenie online: Technologia uprawy roślin strączkowych z wykorzystaniem białka rodzimego w żywieniu zwierząt 2021-01-20 10.00 Dariusz Oleksiak Arkadiusz Bębenista 2021-01-18   FORMULARZ   512 257 698
Szkolenie online: Rachunkowość rolna w gospodarstwie rolnym 2021-01-20 10.00 Agnieszka Wiącek Sławomir Roguski 2021-01-18   FORMULARZ PROGRAM 512 267 152
Szkolenie online: Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej. 2021-01-20 10.00 Iwona Bontruk Justyna Niedziałek 2021-01-18   FORMULARZ  PROGRAM 512 266 714
Szkolenie online: Nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej 2021-01-21 10.00 Radosław Jóźwiak Dariusz Oleksiak 2021-01-19   FORMULARZ   723 434 933
Szkolenie online: Prawidłowa uprawa roślin strączkowych. Ograniczenia ryzyka związanego
ze stosowaniem środków ochrony roślin.
2021-01-21 14.00 Barbara Koć Janusz Sychowicz 2021-01-18   FORMULARZ PROGRAM 723 436 134
Szkolenie online: Prawidłowa technologia uprawy kukurydzy. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. 2021-01-21 10.00 Milena Rogalska Monika Górzyńska 2021-01-19   FORMULARZ  PROGRAM 505 302 440
Szkolenie online: Produkcja zdrowej żywności  w zakresie: rolnictwa ekologicznego 2021-01-21 10.00 Klaudia Sofuł Krystyna Saganowska 2021-01-19   FORMULARZ PROGRAM 22 721 10 20
Szkolenie online: Technologia produkcji roślinnej - rośliny wysokobiałkowe 2021-01-22 11.00 Mirosław Wesołowski Adam Matyszczak 2021-01-19   FORMULARZ PROGRAM 512 264 069
Szkolenie online: PROW na lata 2014-2020 - charakterystyka wybranych działań 2021-01-22 09.00 Justyna Decyk Aneta Awdejuk 2021-01-20   FORMULARZ PROGRAM 723 436 187
Szkolenie online: Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych programu azotanowego, oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej 2021-01-22 10.00 Topa Zbigniew Beata Samsel 2021-01-21   FORMULARZ   505 302 412
Szkolenie online: Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie przetwórstwa lokalnego. Rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej położone na terenie gospodarstwa 2021-01-22 13.00 Krzysztof Skrzypczak Marcin Trochim 2021-01-18   FORMULARZ PROGRAM 512 263 717
Szkolenie online:Prawidłowa technologia uprawy zbóż. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin 2021-01-25 13.00 Andrzej Gralewicz Katarzyna Szumska 2021-01-22   FORMULARZ PROGRAM 723 435 389
Szkolenie online: BHP w gospodarstwie rolnym 2021-01-25 10.00 Katarzyna Leszczyńska Dariusz Oleksiak 2021-01-23   FORMULARZ   505 302 433
Szkolenie online: Integrowana ochrona roślin rolniczych z uwzględnieniem zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka i śluzaka. Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin 2021-01-25 10.00 Maria Kosek Janusz Sychowicz 2021-01-22   FORMULARZ PROGRAM 723 435 143
Szkolenie online: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  w gospodarstwie rolnym 2021-01-26 14.00 Anna Wieczorek Agnieszka Domżalska 2021-01-22   FORMULARZ PROGRAM 505 302 422
Szkolenie online: PROW na lata 2014-2020 - charakterystyka wybranych działań 2021-01-26 10.00 Małgorzata Niemirska, Agata Kozłowska Małgorzata Niemirska 2021-01-22   FORMULARZ PROGRAM 505 302 425
Szkolenie online: Wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów w zarządzaniu gospodarstwem rolnym 2021-01-26 10.00 Jolanta Miazek Grażyna Jędrysiak 2021-01-22   FORMULARZ PROGRAM 723 436 325
Szkolenie online: Integrowana ochrona roślin rolniczych 2021-01-26 10.00 Hanna Kulesza Elżbieta Karnas 2021-01-22   FORMULARZ PROGRAM 512 258 703
Szkolenie online: Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotanowa
i ramowa dyrektywa wodna
2021-01-26 14.00 Renata Karyś Bożena Mróz 2021-01-22   FORMULARZ PROGRAM 500 547 827
Szkolenie online: PROW 2014-2020. Stop pożarom traw 2021-01-26 14.00 Anna Tomczyk Marcin Trochim 2021-01-22   FORMULARZ PROGRAM 512 261 987
Szkolenie online: Prawidłowa technologia uprawy roślin strączkowych z wykorzystaniem białka rodzimego w żywieniu zwierząt. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin 2021-01-27 12.00 Iwona Błażyńska Janusz Sychowicz 2021-01-25   FORMULARZ PROGRAM 512 260 435
Szkolenie online: Ewidencja rozchodów i przychodów w gospodarstwie rolnym na potrzeby działań PROW 2014-2020" 2021-01-27 10.00 Katarzyna Golan Marek Gut 2021-01-25   FORMULARZ   723 436 340
Szkolenie online: Wybrane działania PROW 2014-20: Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych 2021-01-27 13.00 Andrzej Wójcik Tomasz Pfajfer 2021-01-25   FORMULARZ   723 436 225
Szkolenie online: PROW na lata 2014-2020 - charakterystyka wybranych działań 2021-01-27 09.00 Aneta Awdejuk Justyna Decyk 2021-01-25   FORMULARZ PROGRAM 723 436 184
Szkolenie online: Technologia uprawy roślin sadowniczych. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. Groźna choroba kiła kapustnych - profilaktyka i zwalczanie w rzepaku i kapuście 2021-01-27 10.00 Aleksandra Bednarz Natalia Szymańska, Krzysztof Skrzypczak 2021-01-25   FORMULARZ PROGRAM 723 436 251
Szkolenie online: Prawidłowa uprawa i ochrona kukurydzy.    Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin 2021-01-28 13.00 Piotr Pytkowski Monika Górzyńska 2021-01-25   FORMULARZ  PROGRAM 723 434 217
Szkolenie online: Wpływ żywienia na płodność krów mlecznych 2021-01-28 10.00 Marianna Karanik Wiesław Kowalczyk 2021-01-26   FORMULARZ  PROGRAM 505 302 513
Szkolenie online: Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów 2021-01-28 10.00 Małgorzata Tempczyk Grażyna Jędrysiak 2021-01-26   FORMULARZ  PROGRAM 22 721 10 20
Szkolenie online: Rachunkowość rolna 2021-01-28 10.00 Bogumiła Bałas Marek Gut 2021-01-25   FORMULARZ   723 436 173
Szkolenie online: Zasady integrowanej ochrony roślin 2021-01-28 14.00 Bożena Mróz Renata Karyś 2021-01-26   FORMULARZ  PROGRAM 505 302 423
Szkolenie online: Uprawa zbóż - integrowana ochrona roślin. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin 2021-01-28 13.00 Anna Buczyńska Tadeusz Ciszkowski 2021-01-27   FORMULARZ   604 852 653
Konferencja online: Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie w warunkach zmieniającego się klimatu 2021-01-28-29 09.00 Joanna Jerzykowska, Kamil Kryński mgr Barbara Rajkowska, dr hab. Mateusz Grygoruk - prof. SGGW, dr hab. Elżbieta Radzka, dr Robert Borek, prof. Waldemar Treder, mgr Dominika
Bar-Michalczyk, dr hab. inż. Rafał Wawer
2021-01-26   FORMULARZ PROGRAM 25 640 09 33
Szkolenie online: Prawidłowa uprawa roślin zbożowych z uwzględnieniem nowych odmian. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin 2021-01-29 14.00 Antosiuk Zuzanna Rzewuski Krzysztof 2021-01-26   FORMULARZ  PROGRAM 723 436 156
Szkolenie online: Prowadzenie ewidencji przychodów
i rozchodów
2021-01-29 14.00 Barbara Michalska Agnieszka Domżalska 2021-01-27   FORMULARZ PROGRAM 723 436 279
Szkolenie online: Zasady integrowanej ochrony roślin 2021-01-29 10.00 Agata Kozłowska Janusz Sychowicz 2021-01-27   FORMULARZ PROGRAM 517 157 410
Szkolenie online: Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotem pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej 2021-01-29 10.00 Katarzyna Golan Beata Samsel 2021-01-26   FORMULARZ   723 436 340
Szkolenie online: Nowe technologie w uprawie zbóż. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. Groźna choroba kiła kapustnych -profilaktyka i zwalczanie w rzepaku i kapuście. 2021-01-29 10.00 Beata Gola Zenon Mazur 2021-01-26   FORMULARZ PROGRAM 512 261 349
Szkolenie online: Technologia uprawy roślin strączkowych z wykorzystaniem białka rodzimego w żywieniu zwierząt. Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. 2021-02-01 10.00 Agata Kozłowska Janusz Sychowicz 2021-01-28   FORMULARZ   517 157 410
Konferencja online: Zwalczanie chorób w rzepaku z uwzględnieniem kiły kapustnych 2021-02-03 10.00 Monika Górzyńska prof. Marek Korbas - IOR PIB w Poznaniu 2021-01-29   FORMULARZ PROGRAM 23 663 07 14
Konferencja online: Prawidłowa uprawa roślin strączkowych 2021-02-23 10.00 Janusz Sychowicz prof. Jerzy Księżak, prof. Janusz Podleśny - IUNG Puławy 2021-02-19   FORMULARZ PROGRAM 23 663 07 10
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2020 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.