Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Programy i projekty UE

MiniKiwi – mały wielki owoc – Podsumowanie

W roku 2023 został zakończony projekt pt. „Opracowanie optymalnej technologii pozbiorczej dla owoców minikiwi (Actinidia arguta) oraz prototypu modułu nieinwazyjnie sortującego owoce pod względem stopnia dojrzałości (MODOM)” realizowany przez konsorcjum o nazwie „Minikiwi mały wielki owoc” w składzie:

SGGW w Warszawie (lider)

Gospodarstwo sadownicze Adam Kostrzewa, Belsk Duży

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie (MODR)

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania nr 16 „Współpraca”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Kierownik naukowy projektu: prof. dr hab. Piotr Latocha, Instytut Nauk Ogrodniczych

W skład zespołu badawczego w SGGW wchodzą pracownicy Instytutu Nauk Ogrodniczych, Instytutu Inżynierii Mechanicznej, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka i Instytutu Nauk o Żywności

Opis projektu:

Owoce minikiwi są nowością na rynku ogrodniczym w Polsce. Dotychczasowe badania potwierdziły ich wartość prozdrowotną a Polskie warunki glebowo-klimatyczne sprzyjają uprawie. Aby wydłużyć podaż owocu na rynku niezbędna jest znajomość optymalnych procedur i technologii pozbiorczych, których obecnie brak.

Stąd też celem operacji, realizowanych przez grupę operacyjną „Minikiwi mały wielki owoc” było opracowanie optymalnej procedury pozbiorczej owoców minikiwi, w tym określenie reżimu temperaturowego i opracowanie optymalnej technologii przechowywania chłodniczego oraz zaprojektowanie, zbudowanie i zwalidowanie prototypu modułu sortującego owoce minikiwi nieinwazyjnie pod względem stopnia dojrzałości.

Opracowanie obu tych rozwiązań będzie uzupełnieniem opracowanej wcześniej i wdrożonej do praktyki technologii uprawy MiniKiwi. Autorzy liczą, że wyniki operacji przyczynią się do zwiększenia produkcji tych owoców w Polsce oraz wpłyną na konkurencyjność polskich producentów na rynku krajowym i zagranicznym. Mają też nadzieję, że dzięki temu owoce MiniKiwi wejdą na stałe do asortymentu owoców jagodowych na naszym rynku.

Badania prowadzono na podstawowej, późno dojrzewającej odmianie uprawianej towarowo w Polsce – ‘Weiki’. Badania związane z budową prototypu prowadzono także na drugiej popularnej odmianie ‘Geneva’ o wczesnym terminie dojrzewania.

Opracowanie optymalnej procedury postępowania po zbiorze z owoców minikiwi (INO + inni):

Badania związane z realizacją pierwszego celu - opracowania optymalnej technologii pozbiorczej, realizowano w obiektach przechowalniczych konsorcjanta tj. gospodarstwa Adama Kostrzewy w miejscowości Bodzew (gm. Belsk Duży). Doświadczenia prowadzono bezpośrednio po zbiorze owoców czyli jesienią 2020 oraz 2021 roku. Ze względu na rodzaj badań, aby wzmocnić wiarygodność wyników konieczne były dwie serie analiz, aby oszacować wpływ lub jego brak zmienności materiału roślinnego powodowanej przez warunki środowiskowe, a zwłaszcza pogodowe w sezonie uprawowym. Po pierwszym sezonie badań odrzucono warianty najgorsze i skupiono się na porównaniu pozostałych. Prowadzone w ramach operacji doświadczenia miały na celu odpowiedzieć na pytania:

 • Czy schłodzenie owoców bezpośrednio po zbiorze i przechowywanie ich przez pierwszą noc w temp. 8-10 °C w chłodni zwykłej wraz z ich kilkugodzinnym ozonowaniem, po czym ich sortowanie i włożenie do chłodni kolejnego dnia ma wpływ na ich zdolność przechowalniczą i jakość w trakcie przechowywania.
 • Jaki jest wpływ różnych warunków długotrwałego przechowania chłodniczego na zdolność przechowalniczą minikiwi oraz ich jakość fizyko-chemiczną i sensoryczną. W doświadczeniu, biorąc pod uwagę także ozonowanie owoców przed włożeniem do chłodni przyjęto 6 wariantów /kombinacji przechowywania chłodniczego. Wszystkie warianty przechowywania zostały zastosowane do owoców schładzanych i nieschładzanych we wcześniejszym etapie doświadczenia.

Przygotowanie minikiwi do umieszczenia ich w chłodni.

Zaprojektowanie i wykonanie prototypu modułu do oceny dojrzałości owoców minikiwi (MODOM):

Prace nad prototypem modułu do oceny dojrzałości owoców minikiwi prowadzono w trzech grupach tematycznych: projektowanie i konstruowanie prototypu, regulacja i sterowanie elementami roboczymi prototypu, programowanie algorytmów rejestracji, przetwarzania i analizy danych spektralnych

W wyniku prowadzonych prac badawczych, zaprojektowano, a następnie wykonano prototypową konstrukcję urządzenia sortującego owoce minikiwi, która ze względu na swój uniwersalny charakter może też zostać wykorzystana do sortowania innych owoców czy drobnych warzyw. Zaprojektowane urządzenie ma budowę modułową, w której wyróżnić można 3 główne elementy składowe system transportowy z pojemnikiem zasypowym, komorę wizyjną z własnym przenośnikiem oraz rozdzielacz (diverter).

Elementy konstrukcji prototypu, a) przenośnik zabierakowy 1, b) pojemnik zasypowy

Elementy konstrukcji prototypu, a) przenośnik taśmowy, liniujący , b) przenośnik zabierakowy: 1 – czujnik obecności owocu

Podsumowanie:

Uzyskane wyniki potwierdzają znany fakt, że na zmienność cech jakościowych obiektów biologicznych wpływ mają trzy zasadnicze czynniki: genotyp (odmiana), środowisko (lokalizacja, warunki pogodowe, warunki uprawy, itd.) oraz interakcja genotypלrodowisko. W związku z tym wszelkie metody, m.in. klasyfikacyjne, które odnoszą się do parametrów owoców, powinny uwzględniać te trzy źródła zmienności, co z kolei wymaga ciągłego douczania klasyfikatorów o nowe odmiany oraz pozyskiwania danych z wielu sezonów wegetacyjnych i charakteryzujących różne lokalizacje upraw. Zatem uzyskanie uniwersalnego algorytmu klasyfikacji owoców minikiwi wymaga ciągłego doskonalenia i dalszych prac w tym zakresie, aby możliwe było uwzględnienie możliwie największej zmienności, wynikającej z wpływu czynników genotyp, środowisko i ich interakcji.

 

Szczegóły projektu:

Czas realizacji projektu: od 01.01.2021 do 30.06.2023

Źródła finansowania operacji: EFRROW; Krajowe środki publiczne.

Całkowity budżet operacji: 1 692 603,00 zł.

Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): PL911 Miasto Warszawa.

Dodatkowa lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): PL926 Żyrardowski.

Linki:

www.minikiwi.sggw.pl

https://infowire.pl/generic/release/737970/profesor-piotr-latocha-prowadzi-badania-nad-opracowaniem-innowacyjnej-technologii-sortowania-owocow-minikiwi?fs=e&s=cl 

https://youtu.be/fDHg6V_sLn8  

https://youtu.be/C0v2pGmrADU

https://youtu.be/BLtDY5TI8pw

https://www.youtube.com/watch?v=NUChyzD9cqk&t=58s

http://minikiwi.sggw.pl/wp-content/uploads/2023/06/MiniKiwi-maly-wielki-owoc__wyniki-broszura.pdf

https://sir.cdr.gov.pl/2022/10/27/minikiwi-maly-wielki-owoc/

https://www.ksowplus.pl/baza-danych/baza-grup-operacyjnych-epi

Opracowanie na podstawie broszury informacyjnej: ,,Procedura zbioru i postępowania pozbiorczego dla owoców MiniKiwi’ oraz „informacji o osiągniętych wynikach przeprowadzonych analiz, prób lub testów, które potwierdzają możliwość zastosowania rezultatów zrealizowanej operacji w praktyce’’- dostępnych do pobrania poniżej:

Broszura informacyjna

Informacja o wynikach

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Ćwikliński

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.