Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Ziarnowa Kukurydza

Miesiąc październik, zwłaszcza jego druga połowa, to okres sprzętu ziarna kukurydzy. Poziom plonowania kukurydzy w tym roku jest zadawalający, ponieważ rolnicy zdołali zgromadzić dla bydła dostateczną ilość pasz objętościowych. Pojawił się nawet pewien naddatek zasobów kukurydzy, który po zakonserwowaniu można przeznaczyć na ziarno. Wbrew powszechnym opiniom i zapotrzebowaniom rynkowym (ogromna susza w Ameryce), nie trzeba go suszyć, można je zakisić.

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka wraz z firmą KWS Polska, Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie i firmami ELMAR, AGROCENTRUM, AGRO-SERWIS, CLAAS, zorganizował pokaz sprzętu ziarna kukurydzy i jego konserwację poprzez zakiszanie. Pokaz odbył się 17 października na polu demonstracyjnym w gospodarstwie rolnym Pana Adama Podbielskiego we wsi Bobin gm. Czerwin pow. ostrołęcki. Okazało się, że istnieje duże zapotrzebowanie na tego rodzaju wiedzę. Organizatorzy miło zaskoczeni zostali frekwencją; w środku tygodnia, po ulewnym deszczu w nocy, na pokazie pojawiło się około 200 osób. Celem pokazu była konserwacja mokrego ziarna kukurydzy, tanio i ekologicznie, dla różnych zwierząt, dostosowana do warunków każdego gospodarstwa rolnego.

Przy dorodnym łanie mieszańców kukurydzy przeprowadzono szkolenie dotyczące:

 • Sprzętu ziarna kukurydzy na paszę dla krów wysokowydajnych (wykład: mgr inż. Stefan Wysocki, KWS Polska) 
 • Wykorzystanie opakowań typu big-bag do konserwacji mokrego ziarna kukurydzy (wykład: dr inż. Witold Rzepiński, MODR) 
 • Konserwacja mokrego ziarna kukurydzy przy udziale preparatu bakteryjno-enzymatycznego (wykład:.dr inż. Krystyna Zielińska, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego) 

Pierwszy z wykładowców omówił sprzęt ziarna z wykorzystaniem najnowszej techniki rolniczej dostępnej w Polsce, z uwzględnieniem walorów mieszańców kukurydzy. W tym rejonie, ziarno kukurydzy rolnicy przeznaczają na paszę dla bydła. Zgłaszano chęć sprzedaży ziarna suszonego (taką ofertę złożyła firma AGROCENTRUM). Wartość paszowa mokrego ziarna kukurydzy dorównuje ziarnu pszenicy, ponadto przeżuwacze trawią ją bay-pass, łatwo się konserwuje, chociaż suszenie ziarna nie jest najtańszym sposobem i jest nie ekologiczne.

Kolejny z wykładowców skupił się na możliwie najtańszych technologiach zakiszania mokrego ziarna kukurydzy w warunkach każdego gospodarstwa rolnego z wykorzystaniem techniki, która jest tam dostępna. Powszechnie dostępne jest zakiszanie mokrego ziarna w rękawach foliowych (nie najtańszy sposób konserwacji). Stosowanie zakiszania nie zawsze są dostępne dla gospodarstw o małych areałach uprawy kukurydzy (do 5 ha). Koszt zakiszenia 1 tony mokrego ziarna waha się w granicach 40-70 zł.

Znacznie tańszym sposobem konserwacji jest zakiszanie ziarna kukurydzy w opakowaniach typu big-bag, ponieważ cena jednego worka wynosi 10-30 zł. MOżna do tego wykorzystać opakowania po nawozach mineralnych, najważniejsze, aby odciąć dostęp powietrza. W takim opakowaniu mieści się około 850-950 kg mokrego ziarna kukurydzy do wykorzystania we własnym gospodarstwie lub do sprzedaży o każdej porze roku. Ziarno trzeba rozdrobnić, dowolnym sprzętem przed zakiszeniem, bądź przed skarmieniem. Ziarno kukurydzy kisi się bardzo dobrze, nawet nie rozdrobnione ziarno trudno „spaskudzić”.

Dr K. Zielińska omówiła zakiszanie mokrego ziarna kukurydzy z wykorzystaniem preparatu bakteryjno-enzymatycznego LAKTOZYM (produkowany przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego), którego zadaniem jest ograniczenie do minimum strat wartości energetycznej kiszonego ziarna kukurydzy. Składa się on z preparatu bakteryjnego zawierającego 3 szczepy bakterii fermentacji mlekowej: Lactobacillus plantarum KKP/788/p, Lactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus buchneri KKP/907/p oraz płynnego koncentratu zawierającego enzymy paszowe: endo1,4-beta-glukanaza, endo-ksylanaza, glukoamylaza. Obecność bakterii Lactobacillus buchneri sprawia, że oprócz kwasu mlekowego produkowany jest kwas octowy i propionowy, który hamuje rozwój drożdży i pleśni w kiszonym ziarnie (ochratoksyna A). Efektem zastosowania preparatu jest: większa wartość energetyczna zakiszonego ziarna, szybciej i równomiernie przekiszone ziarno, mniej drożdży i pleśni w kiszonym ziarnie, większa stabilność tlenowa kiszonego ziarna, lepsze wyniki produkcyjne. Kwas mlekowy to eliksir młodości, zawsze poprawia zdrowotność paszy i wyniki produkcyjne karmionych zwierząt.

Następnie odbył się pokaz sprzętu ziarna kukurydzy kombajnem CLAAS Tucano. Sprzątnięto kolekcję mieszańców KWS: Amadeo, Touran, Ronaldinio, Ricardinio, Ambrosini, KWS5133EKO, Ursinio, Colisee. Plony wilgotnego ziarna kukurydzy wahały się od 14,33 t/ha (Ursinio) do 15,84 t/ha (Touran), zaś suchego ziarna (14%) od 10,62 t/ha (Ursinio) do 12,02 t/ha (Ronaldinio) t/ha. Poziom wilgotności zbieranego ziarna wahał się od 34,2% (Ronaldinio) do 36,5%. Dochód brutto z 1 ha (liczony wg KWS) wynosił od 6991 zł do   8285 zł, najwyżej Ronaldinio. Rolnicy byli zaskoczeni czystością zbieranego ziarna i dokładnym rozdrobnieniem słomy kukurydzy, która nie powinna utrudniać dalszej agrotechniki.

Zarówno rolnicy jak i przedstawiciele firm biorących udział w imprezie, uznali zasadność i wagę tego typu pokazów, wyrażając nadzieję na kontynuację.   Opracował

Dr inż. Witold Rzepiński

Oddział Ostrołęka

 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Ćwikliński

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.