Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Konferencja „Uprawa ziemniaka na wczesny zbiór”


W połowie lutego w  MODR  Oddział Poświętne w Płońsku odbyła się  konferencja  „Uprawa ziemniaka na wczesny zbiór”. Tematem obrad była agrotechnika produkcji ziemniaka na wczesny zbiór prowadzonej w obiektach ogrodniczych, z zastosowaniem okryw oraz w technologii standardowej.

Wykłady prowadziła dr Barbara Lutomirska - pracownik  naukowy Instytutu Hodowli Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Oddział w  Jadwisinie.

Produkcja ziemniaków na wczesny zbiór uważana jest za kierunek elitarny. Do jej głównych cech - w porównaniu do produkcji głównego zbioru - należy wyższe ryzyko uprawy oraz brak nakładów na przechowywanie. Znacznie łatwiejsze jest też przygotowanie plonu do sprzedaży. Pozytywne znaczenie dla gospodarstw prowadzących taką uprawę mają  również aspekty organizacyjno – ekonomiczne, umożliwiające wzrost efektywności gospodarowania. Wczesny zbiór plonu i dobra jakość stanowiska po ziemniakach (zwalniających to stanowisko w pełni wegetacji) pozwalają na wykorzystanie pola pod uprawę następnej rośliny dającej plon jeszcze w tym samym roku. Ponadto znacznie wcześniejsze wpływy ze sprzedaży plonu poprawiają finansową płynność gospodarstwa.

***

Podaż ziemniaków wczesnych produkcji krajowej rozpoczyna się w ostatnich latach, zazwyczaj w pierwszej dekadzie maja. Tak wczesny termin zbioru (oraz terminy nieznacznie późniejsze) możliwe są tylko przy zastosowaniu specjalistycznych technologii uprawy. Najwcześniej zbierają je producenci, którzy prowadzą uprawy w tunelach foliowych.   Kolejne dostawy ziemniaka na rynek nowalijek pochodzą z plonów uzyskiwanych na polu - z zastosowaniem okryw. Natomiast największą masę wczesnych ziemniaków krajowych stanowią zbiory pochodzące z polowej uprawy standardowej, które w najkorzystniejszych do jej prowadzenia rejonach kraju rozpoczynają się zwykle w połowie czerwca.

Obrót ziemniakami wczesnymi trwa do około połowy sierpnia, czyli momentu, kiedy ziemniaki odmian o krótkim okresie wegetacji wchodzą w fazę dojrzałości. Szacuje się, że w skali kraju uprawa ziemniaka na wczesny zbiór jest prowadzona na powierzchni 30-40 tys. ha. 


***


Dr Barbara Lutomierska omówiła środowiskowe uwarunkowania powodzenia uprawy ziemniaka na wczesny zbiór, podkreślając podstawowe znaczenie czynnika termicznego, a szczególnie:

-      temperatury gleby wczesną wiosną (na poziomie 10 cm powinna ona wynosić około 4oC
w pierwszej dekadzie kwietnia i charakteryzować się wyraźnym trendem wzrostowym),

-      braku wiosennych przymrozków,

-      optymalnej dla wzrostu roślin temperatury powietrza w maju i czerwcu (najkorzystniej, jeśli

kształtuje się ona około 14oC  w pierwszej i drugiej dekadzie maja i około 17oC w trzeciej

dekadzie maja i w czerwcu).


Natomiast czynnikami agrotechnicznymi sprzyjającymi uprawie ziemniaka na wczesny zbiór są:

1. Właściwy wybór odmiany (z odmian bardzo wczesnych, wczesnych lub odmiana Irga

- średnio wczesna).

2. Zapewnienie dobrych jakościowo sadzeniaków i odpowiednie ich przygotowanie przed sadzeniem (podkiełkowanie bulw). Przygotowane do podkiełkowywania sadzeniaki (dla zabezpieczenia bulwom  wystarczających warunków świetlnych) zaleca się umieszczać
w ażurowych skrzynkach, zasypując po 2-3 warstwy. Napełnione skrzynki ustawia się piętrowo. W pomieszczeniu, gdzie odbywa się podkiełkowywanie, należy utrzymywać temperaturę 10-15oC i wilgotność względną powietrza 80-85%. Bardzo ważne jest też, aby bulwy miały zapewniony dostęp światła o natężeniu przynajmniej 150 lux przez 10-12 godzin na dobę (może to być światło naturalne bądź sztuczne).

 1. 3. Prawidłowe przygotowanie gleby i zaopatrzenie w składniki pokarmowe.

W sytuacji, kiedy nie jest znana zasobność gleby w fosfor i potas, wysokość dawek tych nawozów powinna być dostosowana do poziomu nawożenia azotem, bowiem składniki te - pod ziemniaki jadalne - zaleca się stosować w proporcji 1;1;1,5. Chcąc zatem, aby nawożenie N,P,K było możliwie dobrze zbilansowane, a P i K zamierzamy stosować jesienią, już w tym czasie powinniśmy sprecyzować jaką odmianę będziemy uprawiali, gdyż od jej wymagań co do azotu zależy wysokość dawek pozostałych nawozów.


Wymagania odmian uprawianych na wczesny zbiór w stosunku do dawek azotu. 

Niskie

dawka 60-70 kg/ha

Średnie

dawka 80-90 kg/ha

Wysokie

dawka ok. 100 kg/ha

Arielle, Augusta,

Denar,

Impala, Justa*, Karatop,

Krasa, Ewelina

Aster, Bard, Berber, Ingrid*, Irga, Lord, Molli, Orlik, Ruta, Velox, Vineta, Viviana*

Miłek*, Irys,

Bellarosa, Lady Claire, Eugenia*

*wyniki wstępne


 1. 4. Odpowiedni termin sadzenia oraz prawidłowa architektura łanu. 

O terminie sadzenia ziemniaków decyduje temperatura gleby. Pole prowadzone standardowo obsadza się, kiedy temperatura na głębokości 10 cm, przez 3-5 dni utrzymuje się na poziomie 6o -7oC. Natomiast dla plantacji prowadzonych z zastosowaniem okrywy wystarczające jest, jeśli będzie utrzymywała się na poziomie 5oC.

Jak wynika z przeprowadzonych badań dla standardowej uprawy na wczesny zbiór właściwą jest obsada około 350 tys. pędów na 1ha. Jeśli planowany jest zbiór późniejszy bardziej uzasadniona jest obsada mniejsza.

Właściwą w danych warunkach gęstość sadzenia wylicza się korzystając ze wzoru:


G = 

10 000m2 x ip

ik  x  l

w którym:

G - zalecana gęstość sadzenia (m)

ip -liczba pędów wyrastających z jednej bulwy mateczne, czyli średnia liczba kiełków

rozwijających się na podkiełkowywanych sadzeniakach (szt.)

ik – planowana obsada pędów na 1 ha

l – rozstawa międzyrzędzi


 1. 5. Właściwa pielęgnacja i ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi.

W okresie od posadzenia do wschodów wykonujemy 2-3 zabiegi mechanicznego niszczenia chwastów. Herbicydy zalecane do zwalczania chwastów w ziemniakach - stosowane
w momencie wschodów - mają okres karencji nie krótszy niż 42 dni. Użycie takiego preparatu zobowiązuje producenta, aby zbioru dokonał nie wcześniej jak 42 dni od wschodów.
Poza tym w herbicydach tych substancją aktywną jest metrybuzyna (Sencor, Mistral, Koral) powodująca objawy toksyczności (a więc i opóźnienie rozwoju) u odmian wrażliwych na ten związek. Są nimi: Fresco, Krasa, Viviana, Aster, a odmianami o podwyższonej wrażliwości: Anabelle, Innovator, Irys, Irga, Korona, Molli oraz Vineta.


***

Charakterystykę odmian pochodzących z Hodowli Ziemniaka Zamarte przedstawił Marian Mikołajczyk. HZ Zamarte jest polskim hodowcą odmian, mającym ich w ofercie handlowej ponad trzydzieści. Bardzo wczesne i wczesne odmiany, pochodzące z tej hodowli to: Aruba, Bila, Denar, Etola, Eugenia, Flaming, Gwiazda, Hubal, Justa, Korona, Lord, Michalina, Miłek, Ruta i Oman.

Natomiast ofertę preparatów do ochrony ziemniaka firmy Belchim Crop Protection Polska przedstawił trzeci  prelegent - Jędrzej Pytkowski. Firma Belchim do ochrony ziemniaka oferuje: insektycyd – Teppeki 50 WG;  fungicydy-  Ranman 400 SC, Inter Optimum 72,5 WP, Rywal 72 WP, Drum 72 WP; herbicyd – Nuflon 450 SC.

Na zakończenie konferencji wystąpił dr Gennadi Peskowski z firmy JSC Belarusian Potash Company produkującej  wysokoprocentowe sole potasowe oraz Jacek Kowalski
z firmy Cembrit (pokrycia dachowe).

Tematyka wykładów cieszyła się dużym zainteresowaniem o czym świadczyły licznie zadawane pytania - zarówno w czasie wykładów, jak i jeszcze długo po wykładach. Uczestnicy konferencji na stoiskach informacyjnych firm sponsorujących mogli uzyskać wszelkie informacje i materiały reklamowe.


Janusz Sychowicz - Oddział Poświętne w Płońsku

Przyg. ade

Firmami sponsorującymi konferencję były: Hodowla Ziemniaka Zamarte, Belchim Crop Protection Poland, Luvena (dawne ZCh Luboń) producent nawozów wieloskładnikowych: lubofoski, lubofos, luboplon, superfosfat, Agrimpex – producent agrowłókniny i folii ogrodniczych, Ekoplon – producent dolistnych i doglebowych nawozów, PPHU Bogdan – firma wprowadzająca na rynek  użyźniacz glebowy –UGmax, Centrala Nasienna  Warszawa, JSC Belarusian Potash Company, Cembrit – pokrycia dachowe.


 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.