Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Sieć na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Integrowana produkcja w zasięgu każdego gospodarstwa

W ramach operacji „Zespół tematyczny ds. wołowiny” 16 listopada 2023 r. w Zbuczynie odbyło się spotkanie na temat Integrowana produkcja w uprawach. Wzięło w nim udział 20 rolników – producentów wołowiny. Celem spotkania było podniesienie poziomu wiedzy w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin. Celem całej operacji jest inicjowanie wymiany wiedzy i doświadczeń, identyfikacja bieżących problemów oraz poszukiwanie możliwości ich rozwiązania pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk w zakresie produkcji wołowiny. Utworzenie Zespołu Tematycznego ds. wołowiny umożliwi stworzenie platformy podnoszenia poziomu wiedzy, wymiany doświadczeń, bezpośredniej rozmowy, współpracę podmiotów zainteresowanych innowacjami w produkcji wołowiny. Operacja poprzez wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przyczyni się do realizacji działań na rzecz tworzenia sieci kontaktów w województwie mazowieckim.

Gości powitał Józef Romańczuk – dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce. Ekspertem spotkania „Integrowana produkcja w zasięgu każdego gospodarstwa” był prof. IOR-PIB dr hab. inż. Paweł K. Bereś, z Instytutu Ochrony Roślin, Państwowego Instytutu Badawczego Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie, który podzielił się z uczestnikami spotkania wiedzą i doświadczeniem na temat integrowanej produkcji.

Integrowana Produkcja Roślin (IP) to system gospodarowania, uwzględniający wykorzystanie w sposób zrównoważony postępu technologicznego i biologicznego w uprawie, ochronie i nawożeniu roślin, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego.

Istotą integrowanej produkcji jest otrzymanie satysfakcjonujących producenta i konsumenta plonów, uzyskiwanych w sposób niekolidujący z ochroną środowiska i zdrowiem człowieka. W możliwie największym stopniu wykorzystuje się w procesie Integrowanej Produkcji Roślin naturalne mechanizmy biologiczne, wspierane poprzez racjonalne wykorzystanie środków ochrony roślin. W nowoczesnej technologii produkcji rolniczej stosowanie nawozów i środków ochrony roślin jest konieczne. W Integrowanej Produkcji Roślin natomiast szczególną uwagę przywiązuje się do zmniejszenia roli środków ochrony roślin, stosowanych dla ograniczenia agrofagów do poziomu niezagrażającego roślinom uprawnym, nawozów i innych niezbędnych środków potrzebnych do wzrostu i rozwoju roślin, aby tworzyły system bezpieczny dla środowiska, a jednocześnie zapewniały uzyskanie plonów o wysokiej jakości, wolnych od pozostałości substancji uznanych za szkodliwe (metale ciężkie, azotany, środki ochrony roślin).

Wdrożenie zasad IP nie mogłoby odbyć się bez integrowanej ochrony roślin, która jak wiadomo została prawnie wprowadzona na obszarze Wspólnoty w 2004. Praktycznie zatem każde gospodarstwo (poza ekologicznymi) w kraju taką ochronę roślin zna i powinno stosować.

Profesor w sposób praktyczny i obrazowy przedstawił integrowaną ochronę kukurydzy i rzepaku przed szkodnikami, zapoznał słuchaczy z najważniejszymi gatunkami szkodników roślin rolniczych oraz powiedział, jak ważny jest prowadzony w uprawach monitoring szkodników i dobór metod ochrony roślin przed szkodnikami.

Wbrew pozorom nie jest to łatwe zadanie, gdyż wymaga stałego podnoszenia wiedzy o gatunkach szkodliwych, metodach ich zwalczania, doborze środków, technikach aplikacji, metodach monitoringu itd. Cały czas trzeba zatem być na bieżąco, tym bardziej, że integrowana ochrona kładzie także nacisk na ochronę naturalnie występujących organizmów pożytecznych, które mogą ograniczać choćby różne szkodniki, nie zapominając o ochronie pszczoły miodnej i dzikich zapylaczy.

Podstawowym wymogiem, dającym możliwość prowadzenia upraw w systemie Integrowanej Produkcji Roślin i uzyskania certyfikatu IP, jest odbycie odpowiedniego szkolenia oraz dokonanie zgłoszenia do podmiotu certyfikującego Integrowaną Produkcję Roślin. Zamiar stosowania IP zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, lub – w przypadku roślin wieloletnich – przed rozpoczęciem okresu ich wegetacji. Po dokonaniu zgłoszenia producent rolny jest zobowiązany do prowadzenia uprawy zgodnie z metodyką integrowanej produkcji roślin dla zgłoszonej rośliny oraz szczegółowego dokumentowania działań w notatniku IP.

***

Operacja „Zespół tematyczny ds. wołowiny” jest realizowana w ramach Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Koszt finansowany ze środków II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Bożena Głuchowska
MODR Oddział Siedlce

 

 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Ćwikliński

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.